"Onze vereniging is springlevend,


laten we dat samen zo houden!"

"Onze vereniging is springlevend,


laten we dat samen zo houden!"

Nazorg

De vrijwilligers van Yarden zijn actief in heel Nederland. Zo is er altijd vrijwilligerswerk in de buurt mogelijk. Interesse in een vrijwilligersfunctie bij Yarden? We hebben vrijwilligersfuncties op 3 gebieden, namelijk binnen Hoofdbestuur & Ledenraad, Voorlichting & Bewustwording en op het gebied van Nazorg. Lees hier meer over vrijwilligerswerk in nazorg.

  Wij zijn er in tijden dat nabestaanden het moeilijk hebben. We ondersteunen, sturen waar het gewenst is en laten los waar het kan. Wilt u hulp bieden bij rouwverwerking en het verlies van nabestaanden dragelijker maken? Overweeg dan een vrijwilligersfunctie in nazorg.

  Een greep uit onze activiteiten:

  • Praten over verlies: vrijwilligers voeren persoonlijke chatgesprekken met mensen over hun verlies en rouw.
  • Landelijke Herinneringsweken: Yarden organiseert in het najaar, door het hele land, verschillende herinneringsbijeenkomsten voor nabestaanden.
  • Herinneringsbijeenkomsten: deze bijeenkomsten vinden plaats rondom Valentijdsdag of Moeder- en Vaderdag. Wij geven nabestaanden zo de kans om hun dierbare te herdenken en herinneren.

  Lees meer over Yarden nazorg

  Nazorgconsulenten:

  Een nazorgconsulent zorgt voor de 1e opvang van nabestaande(n) wanneer deze nazorg behoeft op praktisch of emotioneel vlak. Hij of zij kan ondersteunen bij het regelen van praktische zaken, maar ook emotionele zorg bieden. Indien nodig kan de nazorgconsulent de nabestaande doorverwijzen naar een professionele instantie voor verdere begeleiding in de praktische of emotionele zorgen.

  Nazorgconsulent worden

  Wilt u zich ook inzetten voor Yarden?

  Wilt u Yarden ook ondersteunen? En bijdragen aan betere verliesverwerking? Samen geven we mensen een beter afscheid.

  Word vrijwilliger


  Yarden werkt veel met vrijwilligers

  Ook vrijwilliger worden?

  Voor meer informatie of om u meteen aan te melden als vrijwilliger, stuurt u een e-mail naar wordvrijwilliger@yarden.nl.

  Waardig afscheid nemen met kaarslicht

  Vereniging Yarden

  Vereniging Yarden heeft als doel om u voor, tijdens en na de uitvaart zo goed mogelijk te helpen, ondersteunen en te inspireren. Hiervoor organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks ruim 100 activiteiten.

  Lees meer