"Onze vereniging is springlevend,


laten we dat samen zo houden!"

"Onze vereniging is springlevend,


laten we dat samen zo houden!"

Vrijwilligerswerk in 3 richtingen

Yarden is actief in heel Nederland, zo is er altijd vrijwilligerswerk in de buurt mogelijk. Interesse in een vrijwilligersfunctie bij Yarden? Bekijk hieronder meer over de 3 gebieden waarin onze vrijwilligers actief zijn.

Vrijwilligerswerk bij Yarden

Hoofdbestuur & Ledenraad

Het Hoofdbestuur

 • Verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van de missie en visie van Vereniging Yarden
 • Behartigt de belangen van Yarden leden
 • Vervult het aandeelhouderschap van Yarden Uitvaartonderneming
 • Helpt bij de ontwikkeling van onze missie, visie en het beleid van Yarden
 • Komt 6 keer per jaar samen
 • Wordt benoemd door de ledenraad
 • Telt 6 personen, ieder met een eigen portefeuille.

De Ledenraad

 • Bestaat uit leden van Vereniging Yarden
 • Vertegenwoordigt de bijna 1 miljoen leden van Vereniging Yarden
 • Is het hoogste orgaan binnen de vereniging
 • Ziet toe op de activiteiten van het bestuur
 • Denkt mee met het bestuur en Yarden uitvaartorganisatie

Meer over de Yarden Ledenraad

Voorlichting & Bewustwording

Ons belangrijke doel is de dood bespreekbaar maken. Hiertoe organiseren we voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten.

Een greep uit onze activiteiten:

 • Lezingen over bijvoorbeeld omgaan met verlies, Alzheimer of zelfdoding
 • Herinneringsbijeenkomsten en -concerten
 • Film- of theatervoorstellingen, zoals ‘In de Gloria’ en ‘Rouw op je dak’
 • Open dagen crematoria en begraafplaatsen.

Onze uitvaartconsulenten:

 • Helpen bij het vastleggen van uitvaartwensen
 • Bespreken de mogelijkheden bij een uitvaart
 • Delen hun ervaring en geven advies

Nazorg

Wij zijn er in tijden dat nabestaanden het moeilijk hebben. We ondersteunen, sturen waar het gewenst is en laten los waar het kan. We bieden hulp bij rouwverwerking en maken het verlies dragelijker.

Een greep uit onze activiteiten:

 • Praten over verlies: vrijwilligers voeren persoonlijke chatgesprekken met mensen over hun verlies en rouw. Dit doen wij in samenwerking met Humanitas.
 • ReShare: kledingstukken van een overleden dierbare krijgen een betekenisvol 2e leven. Een samenwerking met het Leger des Heils waardoor kledingstukken bij Yarden crematoria en uitvaartcentra ingeleverd kunnen worden.
 • Landelijke Herinneringsweken: Yarden organiseert in het najaar, door het hele land, verschillende herinneringsbijeenkomsten voor nabestaanden.
 • Herinneringsbijeenkomsten: deze bijeenkomsten vinden plaats rondom Valentijdsdag of Moeder- en Vaderdag. Wij geven nabestaanden zo de kans om hun dierbare te herdenken en herinneren.

Yarden werkt veel met vrijwilligers

Ook vrijwilliger worden?

Voor meer informatie of om u meteen aan te melden als vrijwilliger, bel gratis 0800 1292 of stuur een e-mail naar wordvrijwilliger@yarden.nl.

Waardig afscheid nemen met kaarslicht

Vereniging Yarden

Vereniging Yarden heeft als doel om u voor, tijdens en na de uitvaart zo goed mogelijk te helpen, ondersteunen en te inspireren. Hiervoor organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks ruim 100 activiteiten.

Lees meer