"Onze vereniging is springlevend,


laten we dat samen zo houden!"

"Onze vereniging is springlevend,


laten we dat samen zo houden!"

Een woord van de voorzitter

Onze vereniging is springlevend, laten we dat samen zo houden!

In januari 2014 ben ik voorzitter geworden van Vereniging Yarden. Sindsdien heb ik al goed ervaren dat onze vereniging springlevend is. En dat willen we ook in de toekomst graag zo houden.

De vereniging, waarvan al onze verzekerden automatisch lid zijn, wordt gedragen door vele betrokken vrijwilligers in het hele land. Mensen die nabestaanden ondersteunen rondom een uitvaart of lezingen en andere activiteiten organiseren. Prachtig om te zien hoe ze zich inzetten om bewustwording rond thema’s als afscheid, dood en rouw te vergroten. Ze hebben al bergen verzet en taboes doorbroken, maar hun werk is nooit af. We kunnen dan ook alle hulp gebruiken.

Om me heen zie ik dat ook jongere mensen – en dan bedoel ik iedereen tussen de 20 en 50 jaar – belangstelling hebben voor wat er speelt rond het levenseinde. Dat ze zoeken naar manieren om dit vanuit sociologische of psychische hoek te benaderen. Als vrijwilliger kunnen ze bij ons ook op een concretere manier met het levenseinde bezig zijn. Bijvoorbeeld door onze medewerkers in crematoria en uitvaartcentra bij te staan, zodat we nabestaanden van onze klanten nog beter kunnen bijstaan. Voor studenten kan het een prachtige invulling voor hun stage zijn en voor werkenden een zinvolle aanvulling op hun betaalde baan.

De komende jaren ga ik me sterk maken voor de verjonging van onze vereniging. We hopen dat jonge, enthousiaste vrijwilligers straks het stokje overnemen. Dat is niet alleen belangrijk om springlevend te blijven, maar vooral om onze dienstverlening verder te optimaliseren. En daar draait het uiteindelijk om.

Derck van der Vegte
Voorzitter Vereniging Yarden

Bekijk onze vrijwilligersfuncties

Ontdek zelf welke vrijwilligersfunctie het beste bij u past.


Yarden werkt veel met vrijwilligers

Ook vrijwilliger worden?

Voor meer informatie of om u meteen aan te melden als vrijwilliger, stuurt u een e-mail naar wordvrijwilliger@yarden.nl.

Waardig afscheid nemen met kaarslicht

Vereniging Yarden

Vereniging Yarden is dé wegwijzer voor alles rondom de dood: het online startpunt voor informatie, inspiratie, vragen en hulp voor alle zaken die met de dood te maken hebben.

Bezoek onze website