Yarden Ledenraad

De ledenraad vertegenwoordigt de bijna 1 miljoen leden van Vereniging Yarden. De raad is de motor van de vereniging en geeft richting aan het beleid van Yarden. De raad bestaat uit 3 afgevaardigden per provincie. Wilt u ook meedenken over de toekomst van Vereniging Yarden? Kom dan onze ledenraad versterken!

Een vereniging met 1 miljoen leden vertegenwoordigen, met ondersteuning van vaardige professionals. Dat vind ik een hele eer.

Wat doet de Ledenraad?

De ledenraad is de algemene vergadering van de Vereniging Yarden. De raad komt 3 keer per jaar bij elkaar samen voor een landelijke vergadering. De hoofdtaken zijn het:

  • Benoemen van het hoofdbestuur
  • Vaststellen van het Verenigingsbeleid
  • Goedkeuren van de begroting en jaarrekening van de vereniging
  • Vaststellen van wijzigingen in de statuten en de reglementen
  • Toetsen van het beleid nadat het is ingevoerd

Leden worden gekozen voor een periode van 4 jaar en zijn daarna nog 1 keer herkiesbaar.

Beslis mee over de toekomst van Vereniging Yarden

Neem deel aan de ledenraad en vertegenwoordig de 1 miljoen leden van Yarden! Als ledenraadslid:

  • Bent u maatschappelijk betrokken
  • Denkt u mee over de koers van Vereniging Yarden
  • Leert u de organisatie van binnenuit kennen
  • Draagt u bij aan de doelstellingen van Yarden een goed en waardig afscheid voor iedereen bereikbaar te maken
  • Heeft u belangstelling voor de uitvaartbranche

Voor 2021 zijn er geen vacatures.

Yarden ledenraad

Wie vormen de Ledenraad?

De Ledenraad bestaat uit 34 leden, afkomstig uit alle provincies. De samenstelling van de huidige ledenraad is als volgt:

Provincie Afgevaardigde
Drenthe De heer P.H.J. Bijmold
Drenthe De heer J.H. Huver
Drenthe De heer R. Oosting
Flevoland De heer A.P.F. Hars
Flevoland Mevrouw P. Holla
Flevoland De heer N. Luitwieler
Friesland Mevrouw P. van der Wal
Friesland Mevrouw K. Jonker
Friesland De heer W. J. van Dijk
Gelderland Mevrouw A.E.H. Looman - Van Breen
Gelderland Mevrouw M. Bomert
Gelderland De heer W.L.H Moerbeek
Groningen De heer J. Atema
Groningen Mevrouw J.G.L van Nus
Groningen Mevrouw R. Viel
Limburg De heer R.J. Van der Esch
Limburg Mevrouw W.P.E.C. Juneman
Limburg De heer M. Slingerland
Noord Brabant De heer J.J.C. van Beek
Noord Brabant De heer C.J.J.M. Vermeeren
Noord-Holland Mevrouw C. Smit
Noord-Holland Mevrouw E.M. van den Berg
Noord-Holland De heer A. Wijbenga
Overijssel De heer G. van der Endt
Overijssel De heer R.C.M. Martens
Overijssel De heer J. Liese
Utrecht Mevrouw A. van Gend
Utrecht De heer J. Boom
Utrecht Mevrouw M. Bryobhokun
Zeeland De heer F. Bouman
Zeeland De heer J.H. van Rheenen
Zuid-Holland De heer M. Momberg
Zuid-Holland Mevrouw K.A. Momberg
Zuid-Holland Mevrouw H. Jonker

Meedenken met de ledenraad

Ook als u geen zitting neemt in de Ledenraad, heeft u de mogelijkheid met ons mee te denken. Uw mening telt. Heeft u ideeën, suggesties of opmerkingen ten aanzien van het beleid van Vereniging Yarden? Stuur dan een e-mail naar ledenraad@yarden.nl. De leden maken uw bijdrage bespreekbaar tijdens de ledenraadvergadering.


Yarden werkt veel met vrijwilligers

Ook vrijwilliger worden?

Voor meer informatie of om u meteen aan te melden als vrijwilliger, stuurt u een e-mail naar wordvrijwilliger@yarden.nl.

Waardig afscheid nemen met kaarslicht

Vereniging Yarden

Vereniging Yarden is dé wegwijzer voor alles rondom de dood: het online startpunt voor informatie, inspiratie, vragen en hulp voor alle zaken die met de dood te maken hebben.

Bezoek onze website