"Het heeft me zo geholpen om


tijdens activiteiten lotgenoten te ontmoeten"

"Het heeft me zo geholpen om


tijdens activiteiten lotgenoten te ontmoeten"

Ledenraadverkiezing

De 'Tweede Kamer van Yarden' kunt u als lid zelf kiezen. Yarden houdt dit jaar verkiezingen van 11 mei tot 25 mei 12.00 uur. Hierbij kunt u stemmen op de kandidaat van uw keuze. De verkiezing geldt voor leden uit Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland.

U kiest zelf de Ledenraad

De Ledenraad, de ‘Tweede Kamer’ van Yarden, heeft versterking nodig. En ú bepaalt wie dat mag gaan doen. Vanaf 11 mei tot 25 mei 12.00 uur kunt u uw eigen kandidaat kiezen en uw stem uitbrengen. Daarbij maakt u bovendien kans op een jaar lang iedere maand een gratis boeket bloemen!

Hoe stemt u?

De werkwijze is heel eenvoudig. Hieronder worden de kandidaten per regio aan u voorgesteld. Onder de kandidaat van uw keuze vindt u een link naar het stemformulier. Door de stappen op het formulier te volgen, kunt u eenvoudig de kandidaat met uw voorkeur kiezen. Als u niet via internet wilt stemmen, kunt u een stembiljet aanvragen bij Vereniging Yarden, Team Verenigingszaken, Postbus 1301 AC Almere of via Yarden Contactcentrum, 0800 1292.

Wie zijn kandidaat?

We stellen de kandidaten voor de Ledenraad van Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland kort aan u voor.

De 2 kandidaten voor de Ledenraad Gelderland:

Martine Bomert

Woonplaats: Nijmegen
Geboortejaar
: 1953

Bij deze stel ik mij kandidaat voor een tweede termijn in de ledenraad van Yarden. Voordat ik in de Ledenraad kwam was ik vrijwilligster bij de Vereniging van Yarden. Zowel in het RAB en als uitvaartconsulent. Waardevol en belangrijk om de dood bespreekbaar te maken. In de ledenraad volg ik de turbulente periode van Yarden. Ik wil graag doorgaan in Ledenraad om juist nu de belangen van de verzekerden van Yarden te behartigen.
Erik Heinrich

Woonplaats: Renkum
Geboortejaar
: 1955

Ik ben gemotiveerd voor het lidmaatschap van de ledenraad, omdat ik de visie van Yarden dat een waardig afscheid van het leven nabestaanden kan helpen bij het verwerken van hun verlies, met volle overtuiging onderschrijf.

Ik was bijna 14 jaar wethouder en heb veel ervaring met het besturen van (semi)overheden én maatschappelijke organisaties. Ik heb nu alle tijd om met mijn ervaring een bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van de ledenraad.

Een uitvaartorganisatie die zich richt op het ruimte geven aan bijzondere wensen, zodat het afscheid een plek krijgt in de nagedachtenis aan de overledene, krijgt mijn actieve ondersteuning.

De 2 kandidaten voor de Ledenraad Noord-Holland:

Arie Wijbenga

Woonplaats: Enkhuizen
Geboortejaar
: 1946

Als lid van het Yarden activiteiten bestuur in de afgelopen jaren, belast met de organisatie van avonden op het terrein van bewustwording, lijkt het nu tijd om de belangen van Yarden en haar verzekerden op een andere wijze te dienen.

Als oud docent economie en studies recht en geschiedenis vind ik dat ik, samen met mijn Yarden achtergrond en geschiedenis daartoe in staat ben.

Met voldoende stemmen wil ik het bovenstaande waar maken. Ik hoop op Uw stem, opdat de stem van Noord Holland niet verloren gaat.
Ruud Bakker

Woonplaats: Waarland
Geboortejaar
: 1960

Ik heb in diverse besturen gezeten en plezierig en actief samengewerkt met alle lagen van de bevolking. Thans raadslid voor gemeente Schagen met financiën en bestuur als specialiteit.

Als ervaren ondernemer heb ik een goede kijk op problemen en kansen voor het regionaal bedrijfsleven. Deze kennis en ervaring heb ik 18 jaar lang mogen benutten als voorzitter van de lokale zakengroep en als bestuurder binnen bedrijvenvereniging Harenkarspel. Aan deze lange periode van zakelijk en bestuurlijk werk heb ik veel kennis en ervaring en mensenkennis over gehouden en contacten met gemeentes en regionaal bedrijfsleven.

De 2 kandidaten voor de Ledenraad Zuid-Holland:

Theo Momberg

Woonplaats: Rotterdam
Geboortejaar
: 1949

Al vele jaren ben ik betrokken bij verschillende sociaal maatschappelijke initiatieven op gemeentelijk en landelijk niveau. Mijn kennis en expertise in dezen ligt voornamelijk in het ontwerpen en implementeren van beleid met betrekking tot het genereren van sociale cohesie en het informeren van leden over gecompliceerde sociale vraagstukken.

Persoonlijk
ben ik al meer dan 45 lid van Vereniging Yarden. Op dit moment maak ik deel uit van het Yarden regiobestuur in Zuid-Holland. Door de kennis, bestuurlijke vaardigheden, netwerk binnen de regio en aantoonbare affiniteit met vraagstukken omtrent het levenseinde welke ik hier heb opgedaan, ben ik in staat om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Mijn persoonlijkheid kenmerkt zich door authenticiteit, oprechtheid en het streven naar wederzijds vertrouwen.

Ik zal kwaliteit te allen tijde boven kwantiteit verkiezen. Verder beschouw ik mijzelf als toegankelijk en zal ik er naar streven om alle activiteiten binnen de regio bij te wonen. Op deze wijze kunt u mij aanspreken of vragen stellen met betrekking tot het beleid van Vereniging Yarden.

Monique Pierau

Woonplaats: Rotterdam
Geboortejaar
: 1975

De uitvaartbranche is op alle fronten sterk in beweging. Maatschappelijke veranderingen in o.a. klantvoorkeuren en technologische vooruitgang zijn niet meer weg te denken.

Yarden loopt voorop als het gaat om innovatieve concepten en het integreren van diversiteit in de uitvaartbranche, ontwikkelingen waar ik enthousiast van word. De noodzaak blijft aanwezig nieuwe diensten te ontwikkelen die aansluiting vinden bij alle doelgroepen.

Participeren in de ledenraad maakt het mogelijk om op beleidsniveau uitvoering te geven aan een mooi maatschappelijk doel: een goed en waardig afscheid voor iedereen bereikbaar maken en dat is voor ieder individu anders. Uiteindelijk wil iedere nabestaande terugkijken op een betekenisvolle dag. Wie ik ben is daarom niet belangrijk maar wel wat ik voor u wil betekenen.

Yarden werkt veel met vrijwilligers

Ook vrijwilliger worden?

Voor meer informatie of om u meteen aan te melden als vrijwilliger, stuurt u een e-mail naar wordvrijwilliger@yarden.nl.

Waardig afscheid nemen met kaarslicht

Vereniging Yarden

Vereniging Yarden heeft als doel om u voor, tijdens en na de uitvaart zo goed mogelijk te helpen, ondersteunen en te inspireren. Hiervoor organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks ruim 100 activiteiten.

Lees meer