"Ik vond het waardevol om te ontdekken wat er


mogelijk is om mijn afscheid écht persoonlijk te maken"

"Ik vond het waardevol om te ontdekken wat er


mogelijk is om mijn afscheid écht persoonlijk te maken"

Uitvaartverzorging West Friesland

Onze uitvaartverzorgers komen vrijwel allemaal uit de streek, staan dag en nacht voor u klaar en kennen de tradities en uitvaartmogelijkheden in westelijk Friesland.


Samen gepast afscheid nemen

Samen gepast afscheid nemen

Samen rouwen op de begraafplaats

Elkaar steunen tijdens de uitvaart

Uitvaartzorg

Het overlijden van een dierbare is een emotionele gebeurtenis. Yarden Uitvaartzorg West Friesland is er om het afscheid samen met u op een liefdevolle en persoonlijke manier vorm te geven. De wensen van u en de overledene staan centraal bij de uitvaart. Onze uitvaartverzorgers voeren deze uit met groot respect en inlevingsvermogen voor de verbondenheid die er tussen u en de overledene was en is.

Lees meer

Persoonlijke en professionele uitvaartzorg

Een uitvaart is een persoonlijke, unieke gebeurtenis die moet passen bij de overledene en de nabestaanden. Daarom verzorgen onze uitvaartverzorgers de uitvaart helemaal volgens uw wensen. Of u nu kiest voor een opbaring thuis of in een uitvaartcentrum, begraven of cremeren, een sobere of uitbundige uitvaart. Daarnaast geven we u advies over algemene zaken rondom de uitvaart en specifieke gebruiken of bijzondere uitvaartmogelijkheden in de regio West Friesland.

Een goed afscheid

Een goed afscheid helpt je verder. Het is de 1e stap naar verliesverwerking en markeert het begin van een leven zonder degene die u zo dierbaar was. Yarden Uitvaartzorg West Friesland helpt u er graag bij. Zowel voor, tijdens als na de uitvaart..

Uitgebreide uitvaartmogelijkheden

Yarden Uitvaartzorg West Friesland verzorgt de uitvaart volledig naar uw wensen. Onze uitvaartverzorgers staan dag en nacht voor u klaar en kennen de talloze uitvaartmogelijkheden in westelijk Friesland. Ze komen vrijwel allemaal uit deze streek, zijn bekend met de Friese gebruiken en tradities en helpen u graag verder.

Opbaren in een uitvaartcentrum

Als u wilt, voeren we de laatste verzorging van de overledene samen met u thuis uit. Onze uitvaartverzorgers nemen u graag alle zorg rondom de opbaring uit handen. We kunnen de overledene ook opbaren in een uitvaartcentrum. In de speciale 24-uurskamers kunt u op elk gewenst moment bij uw dierbare zijn. U kunt ze vaak inrichten naar eigen smaak en er is ruimte voor foto’s, schilderijen of andere persoonlijke zaken. Zo sluit de sfeer volledig aan bij uw wensen.

Belangrijke zorg na de uitvaart

Na de uitvaart bieden we u verschillende vormen van nazorg. Bijvoorbeeld workshops op het gebied van rouw en verliesverwerking of een opzegservice waarmee u administratieve zaken eenvoudig afhandelt. Een gesprek met een van onze uitvaartconsulenten kan u ook verder helpen.

Inspiratie voor een uitvaart in de regio West Friesland

Op uitvaartgebied is er veel mogelijk in de regio West Friesland. Met deze uitvaartideeën maakt u een uitvaart nog persoonlijker.

Uitvaartverzorgingsgebied Yarden Uitvaartzorg West Friesland

Yaden Uitvaartzorg West Friesland verzorgt uitvaarten in: Boazum, Britswert, Wiuwert, Rien, Lytsewierrum, Wommels, Kûbaard, Iens, Easterein, Itens, Reahûs, Hidaard, Franeker, Tzum, Hitzum, Achlum, Herbaijum, Dongjum, Boer, Ried, Peins, Schalsum, Zweins, Schingen, Kimswerd, Arum, Lollum, Winsum, Húns, Leons, Baard, Easterlittens, Baaium, Wjelsryp, Spannum, Hinnaard, Waaksens, Tzummarum, Firdgum, Klooster Lidlum, Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum, Wijnaldum, Harlingen, Midlum, West-Terschelling, Hee, Kaard, Baaiduinen, Kinnum, Midsland, Striep, Landerum, Formerum, Lies, Hoorn, Oosterend, Vlieland, Easterwierrum, Mantgum, Jorwert, Weidum, Bears, Jellum, Hilaard, Boksum, Blessum, Deinum, Marssum, Dronrijp, Menaldum, Slappeterp, Engelum, Berlikum, Wier Beetgum en Beetgumermolen.

We zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Ook als u niet in de regio woont of niet verzekerd bent bij Yarden zijn we er voor u.

Onze uitvaartverzorgers

Ik kijk eerst naar wat u wilt, dan pas naar wat er kan en mag. Maak kennis

Locaties

Yarden heeft uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen door het hele land dus we zitten altijd bij u in de buurt. Op onze locaties bieden we allerlei mogelijkheden om de ruimtes een persoonlijke sfeer te geven. Onze uitvaartverzorgers helpen u hier graag bij.


Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Heeft u vragen?

Kijk eens op de pagina veelgestelde vragen. Hier hebben we voor u een selectie van vragen over diverse onderwerpen verzameld en beantwoord.

Veelgestelde vragen

Uitvaartverzorger gaat Yarden rouwstoet voor

Yarden in uw buurt

Bij het regelen van een uitvaart, is het fijn als u kunt terugvallen op een uitvaartverzorger. Bent u op zoek naar een uitvaartverzorger bij u in de buurt?

Yarden bij u in de buurt