Vergeten waxinelichtjes...

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit vertel ik de familie dan ook altijd bij het organiseren van het afscheid van hun geliefde. Dus maak ik van tevoren altijd netjes een draaiboek van de afscheidsbijeenkomst, dat ik tot in de details met de familie doorneem. Dit draaiboek vormt samen met mijn checklist de basis voor een goed verzorgde afscheidsbijeenkomst. Maar toch. Enkele weken terug overkwam me een aantal zaken waar geen enkel draaiboek of checklist tegenop kan.

Tijdens mijn openingswoord in de aula van het crematorium zag ik tot mijn schrik dat we de 64 waxinelichtjes aan weerszijden van de baar niet hadden aangestoken. Stom, stom, hoe kon ik dit nu netjes oplossen? En, terwijl ik nog bezig was hiervoor een oplossing te vinden, werd mijn aandacht getrokken door de gebarende aulamedewerker toen bleek dat het 2e muziekstuk niet opstartte omdat de muziekinstallatie was uitgevallen.

Je weet maar nooit

Na enige tijd stilte besloot ik het draaiboek geweld aan te doen door het In Memoriam, dat ik zou voorlezen na muziekstuk 2, naar voren te halen. Een In Memoriam dat ik, om tijd te winnen, al improviserend afsloot met één van de gedichten die ik voor de zekerheid altijd bij me heb. Voor het geval dat, je weet maar nooit…..

Tijdens het voorlezen van de laatste regels van het gedicht keek ik richting de aulamedewerker die met een rood hoofd, maar met de duim omhoog, gebaarde dat de muziekinstallatie weer werkte. En inderdaad terwijl ik wegliep van het spreekgestoelte klonken de eerste tonen van de muziek.

Stress leidt ook tot vindingrijkheid

Achterin de aula slaakten we beiden een diepe zucht van verlichting, waarna ik vervolgens de aulamedewerker confronteerde met het probleem van de niet-brandende waxines. Maar stress leidt ook tot vindingrijkheid. De aulamedewerker stelde mij voor om aan het einde van de plechtigheid aan weerszijden van de baar te gaan staan en aan ieder van de aanwezigen tijdens het defilé een door ons op dat moment aangestoken waxinelichtje aan te reiken. Een kaarsje dat zij vervolgens bij wijze van afscheid op het deksel van de uitvaartkist konden plaatsen.

Een goed voorstel dat we vervolgens gezamenlijk ten uitvoer brachten alsof het een gepland onderdeel van het draaiboek was.

Mooi afscheidsritueel

Met het zweet op de rug liep ik na afloop de condoleanceruimte in en stelde mij zoals altijd bij de uitgang op om zo de vertrekkende gasten gedag te kunnen zeggen. Na enige tijd kwam er een aantal dames naar mij toe. Zij complimenteerden mij met het mooie afscheidsritueel met de waxinelichtjess. Een ritueel dat zij niet eerder bij een uitvaart hadden meegemaakt.

Enigszins schuchter nam ik hun complimenten in ontvangst en nadat ook de familie hun tevredenheid over het verloop van de afscheidsbijeenkomst uitte, kon mijn dag niet meer stuk.

John Heskes was uitvaartverzorger bij Yarden & John Heskes Uitvaartzorg in Hoek van Holland.

Cookies