Ruiming van graven bij Beukenhof

30 maart 2018
De directie van Yardenhuis Beukenhof maakt bekend dat een gedeelte van de algemene graven op de AY-akker opgeheven zal gaan worden.
Melding ruiming graven Beukenhof Schiedam

Het betreft hier de graven AY 001 t/m AY 082. In deze graven hebben bijzettingen plaatsgevonden tussen 18 mei 2001 en 27 februari 2003.

Vanaf 01 april 2018 zullen wij een bord plaatsen bij het te ruimen gedeelte van de AY-akker, waarop wij aan zullen geven dat betreffende graven zijn verlopen en zullen worden opgeheven. Ook op de internetsite van Yardenhuis Beukenhof en in het mededelingenbord op de begraafplaats zullen wij een notitie hierover plaatsen.

Alle bij ons bekend staande nabestaanden zullen vanaf 01 april 2018 schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het opheffen van de graflocatie, dit alles conform de Wet op de Lijkbezorging.

De mogelijkheid zal worden geboden om te kiezen voor individuele opgraving met :

  • herbegraving in een particulier graf op begraafplaats Beukenhof of herbegraving elders

  • óf crematie op crematorium Beukenhof of crematie elders

Inlichtingen over individuele opgravingen als mede over herbegraving of crematie zijn verkrijgbaar bij de administratie, telefoon 088-9272251 of per email yardenhuis.beukenhof@yarden.nl

Naar de pagina van Yardenhuis Beukenhof in Schiedam.


Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Heeft u vragen?

Kijk eens op de pagina veelgestelde vragen. Hier hebben we voor u een selectie van vragen over diverse onderwerpen verzameld en beantwoord.

Veelgestelde vragen

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden