Toelichting nieuwbouw Nieuw Eykenduynen

19 mei 2017
Op een speciaal belegde informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen op het terrein van Begraafplaats en Crematorium Nieuw Eykenduynen, is een toelichting gegeven op de sloop van Hoeve Ysendoorn.

De direct omwonenden en andere belangstellenden die de avond hebben bezocht, hebben zelf nog vragen ingebracht. De antwoorden op deze vragen geven wij graag.

Waarom kon Hoeve Ysendoorn niet gered worden?

De Hoeve was constructief in een dermate slechte staat dat deze helaas niet meer te restaureren was. Na uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden van restauratie was de conclusie dat slopen de enige optie was. Ook het huidige crematorium Nieuw Eykenduynen wordt gesloopt. De gebouwen maken plaats voor een nieuw multifunctioneel uitvaartcentrum met ruimtes voor plechtigheden, opbaarkamers en horecafaciliteiten. Naar verwachting zullen de werkzaamheden de komende weken starten en zal het nieuwe uitvaartcentrum eind 2017 worden geopend.

Er is een kapvergunning voor de bomen op het terrein afgegeven. Om welke bomen gaat het en wat komt daarvoor in de plaats?

De kapvergunning is afgegeven om zieke bomen te kappen, Ook worden bomen gekapt om ruimte te maken voor het nieuwe gebouw. Daarnaast worden weer nieuwe bomen geplant.

Wat is er bewaard gebleven van Hoeve Ysendoorn?

Vanuit de Hoeve zijn schilderijen en andere historische objecten bewaard gebleven. Van het gebouw zelf zijn twee gemetselde stenen met daarop Eik en Duinen (de originele naam van het terrein) bewaard.. Bij de vorige restyling was het meeste glas-in-lood al verwijderd. Het laatste glas-in-lood is niet bewaard gebleven.

Is Nieuw Eykenduynen het 1e crematorium in Nederland dat de functie van crematorium verliest?

Voor Yarden is dit de eerste oven die uit een crematorium verdwijnt. Waarschijnlijk is dit ook voor Nederland de eerste, maar wij beschikken niet over landelijke gegevens hierover.

Binnenkort wordt er nader archeologisch onderzoek gedaan op het bouwterrein. Als hier meer over te vertellen is, houden wij u via onze nieuwspagina op de hoogte. Dit geldt ook voor alle andere ontwikkelingen op het terrein van Nieuw Eykenduynen.


Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Heeft u vragen?

Kijk eens op de pagina veelgestelde vragen. Hier hebben we voor u een selectie van vragen over diverse onderwerpen verzameld en beantwoord.

Veelgestelde vragen

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden