Uitvaartlocaties geopend voor herdenken overleden dierbaren

12 oktober 2018
Yarden organiseert landelijke Herinneringsweken
Geef u heimwee een glimlach

Van 20 oktober tot en met 10 november 2018 organiseert Yarden Uitvaartorganisatie de landelijke Herinneringsweken. In deze periode biedt Yarden nabestaanden de mogelijkheid om hun dierbaren te herdenken op verschillende locaties in het hele land. Ook dit jaar staat het thema ‘Heimwee met een glimlach’ centraal.

Vaker herdenken

Yarden wil voorzien in de behoefte van Nederlanders om vaker momenten te creëren waarop zij hun dierbaren kunnen herdenken. Daarom opent zij tijdens de Herinneringsweken de deuren van haar crematoria in het hele land. Bezoekers kunnen hun dierbaren bijvoorbeeld herdenken met muziek, of ter nagedachtenis een kaars aansteken. Iedere locatie heeft een eigen programma. Uiteraard is iedereen welkom op deze herinneringsbijeenkomsten, ook mensen die geen lid zijn van Yarden en mensen die elders verzekerd zijn.

Gedachten levend houden

Sabrina Franken, directeur Uitvaartverzorging bij Yarden: ‘Gedachten aan onze overleden dierbaren levend houden, kan helpen om beter met het verlies om te gaan. De laatste jaren zie je dat er iets is veranderd in onze omgang met de dood. We durven tegenwoordig steeds openlijker met elkaar te praten over de pijn van het verlies. Het blijft belangrijk om uiting te geven aan de gevoelens die het gemis van een naaste oproepen. Dit om de band die je had met de overledene te blijven voelen en om herinneringsmomenten in je leven in te bouwen. Momenten waarop je weer even volop mag stilstaan bij iemand die je dierbaar was. Met de Herinneringsweken willen wij daar een passende bijdrage aan leveren. We hopen de gevoelens van heimwee daarmee een kleine glimlach te geven.’

Programma

Meer informatie over de bijeenkomsten vindt u op onze overzichtspagina. De invulling van het programma per crematorium, data en tijden zijn hier terug te vinden. Er worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd op diverse locaties. Iedereen kan daarmee op een eigen manier herdenken.

Meer informatie


Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Heeft u vragen?

Kijk eens op de pagina veelgestelde vragen. Hier hebben we voor u een selectie van vragen over diverse onderwerpen verzameld en beantwoord.

Veelgestelde vragen

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden