Yarden presenteert klantverslag 2016

27 juni 2017
Uitvaartorganisatie blikt terug en legt verantwoording af aan haar klanten en leden.
Klantverslag 2017 Ik mis je

Yarden presenteert vandaag haar klantverslag over 2016. Hiermee legt de uitvaartorganisatie -net als voorgaande jaren- verantwoording af aan haar klanten en leden over hoe zij invulling geeft aan de belofte om een goed afscheid voor iedereen bereikbaar te maken. Het centrale thema van het klantverslag is ‘Ik mis je’. Naast een terugblik zijn persoonlijke verhalen opgenomen van mensen die een dierbare hebben verloren. Op deze wijze wil Yarden klanten en leden op een open en toegankelijke manier inspireren en informeren over het afscheid.

Leren van fouten

Ron Bavelaar, directievoorzitter van Yarden: ‘Yarden legt met het klantverslag als enige uitvaartorganisatie verantwoording af aan haar klanten en leden over de dienstverlening en initiatieven van het afgelopen jaar. Ook hebben we persoonlijke verhalen opgetekend van mensen die een dierbare moeten missen. Maar we tonen eveneens van welke fouten we hebben geleerd. Want hoe toegewijd onze medewerkers en vrijwilligers ook zijn, helaas gaat er ook bij ons wel eens iets mis. Het klantverslag is een spiegel voor de organisatie en helpt ons de dienstverlening aan onze klanten te optimaliseren.’ 

Gemis als gemene deler

Yarden vroeg aan tien mensen met een uiteenlopende achtergrond wie zij moeten missen en wat die leegte voor betekenis en plek heeft in hun leven. Deze verhalen zijn, inclusief een foto van de overleden dierbare, opgenomen in het klantverslag. Bavelaar: ‘Gemis is iets heel persoonlijks en tegelijkertijd is het de grootste gemene deler bij mensen -ongeacht achtergrond of religie - die afscheid hebben moeten nemen van een dierbare. We leren hoe diverse culturen met de dood omgaan en dat herdenken en herinneren ontzettend belangrijk zijn om het gemis draaglijker te maken.’

Initiatieven en samenwerkingen

Yarden organiseerde vorig jaar weer een keur aan activiteiten, zoals de Wensenbank en, in samenwerking met het Leger des Heils een kledinginzamelingsactie. Ook verzorgde Yarden in opdracht van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers een waardige uitvaart voor asielzoekers die in asielzoekerscentra zijn overleden. De jaarlijkse sponsoractie voor Amref Flying Doctors leverde een bedrag op van € 15.000. Verder waren er vele voorlichtings- en bewustwordingsbijeenkomsten over de dood, zoals het college ‘Levensles’ met voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm.

Lees het klantverslag


Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Heeft u vragen?

Kijk eens op de pagina veelgestelde vragen. Hier hebben we voor u een selectie van vragen over diverse onderwerpen verzameld en beantwoord.

Veelgestelde vragen

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden