"Bij Yarden kan ik erop vertrouwen dat mijn afscheid straks goed geregeld is.


En dat geeft mij een goed gevoel."

"Bij Yarden kan ik erop vertrouwen dat mijn afscheid straks goed geregeld is.


En dat geeft mij een goed gevoel."

Privacystatement

Privacyverklaring

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Meer informatie over deze gedragscode vindt u in de consumentensamenvatting die hiervan is gemaakt. Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

  • Voor het beoordelen en accepteren van u als toekomstige klant;
  • het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties;
  • om u te informeren over andere (of: met overlijden samenhangende/gerelateerde) door Yarden geleverde producten en diensten;
  • om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses;
  • voor het bestrijden van fraude.

Correct omgaan met bijzondere gegevens

Soms hebben wij bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over uw gezondheid op het moment van de aanvraag van een verzekering. Met deze gegevens zullen wij - in overeenstemming met de daarvoor geldende regels - extra zorgvuldig omgaan.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan - en het gebruik van - onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt, kunnen bezoekersgegevens door ons worden verzameld en opgeslagen om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk. Lees hier meer over op de pagina over cookies.Yarden is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit - of in enig opzicht verband houdt met – onjuistheden, het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Lees ook onze disclaimer.

Uw rechten

Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@yarden.nl. U kunt ook gratis bellen met 0800 1292. Dagelijks geopend van 8.00 - 21.00 uur.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan, gelet op nieuwe ontwikkelingen, door ons worden aangepast. Bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Wij raden u dan ook aan deze tekst regelmatig te raadplegen wanneer u onze site bezoekt.

Overige privacystatement regels Yarden

Opname van gesprekken

Bij het Yarden Contactcentrum worden alle gesprekken opgenomen. Yarden gebruikt deze opnames uitsluitend voor opleidingsdoeleinden van zijn medewerkers. De gesprekken worden opgeslagen en anoniem bewaard, om uw privacy te borgen, voor de duur van maximaal 6 maanden.


Hulp nodig?

Hulp nodig?

Behoefte aan informatie?

Neem gratis contact met ons op:

0800 1292
Maandag t/m zondag van 8.00 tot 21.00 uur
Bel mij terug08.00-21.00 (ma t/m zo)
Chat online08.00-21.00 (ma t/m zo)

WhatsApp met ons08.00-21.00 uur (ma t/m zo)

Behoefte aan advies?

Neem contact op voor een persoonlijk adviesgesprek

Adviseur Yarden
Onafhankelijke adviseur