"Onze moeder had een uitvaartverzekering afgesloten


Zo kon ze toch nog een beetje voor ons zorgen"

"Onze moeder had een uitvaartverzekering afgesloten


Zo kon ze toch nog een beetje voor ons zorgen"

Gedragscode

Yarden Uitvaartverzekeringen is lid van het Verbond van Verzekeraars. Met dit lidmaatschap ondertekenen wij de Gedragscode Verzekeraars. Met deze Gedragscode houden we ons aan een aantal belangrijke gedragsregels houden.

Kernwaarden van de Gedragscode

De basis van de Gedragscode wordt gevormd door de kernwaarden van de ondertekenaars. Deze kernwaarden staan centraal bij het doen en laten van de verzekeraars:

  • zekerheid bieden;
  • mogelijk maken;
  • maatschappelijk betrokken zijn.

Maatschappelijk betrokken

Eén van de kernwaarden is maatschappelijk betrokken. Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van Nederlandse particuliere verzekeraars. Verzekeraars maken risico’s beheersbaar en spreiden deze, daarnaast bieden ze een vangnet als het misgaat. Vanuit die maatschappelijke rol vervult het Verbond een spilfunctie als gesprekspartner van een groot aantal belanghebbenden.

Gedragscode Verzekeraars

Om lid te worden van het Verbond van Verzekeraars, moeten verzekeraars de Gedragscode Verzekeraars ondertekenen. Daarmee geven ze aan dat ze de regels in de Gedragscode zullen naleven en in de geest van de code handelen. Verzekeraars zijn hierop direct aanspreekbaar en wanneer ze de regels niet naleven, kan het Verbond van Verzekeraars passende maatregelen treffen. Hieronder vindt u de Gedragscode Verzekeraars van 2015.

Gedragscode verzekeraars 2015

Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Kunnen wij u helpen?

Bel 040-232 21 22
Maandag t/m vrijdag: 8.00 - 17.00 uur.

Bel mij terug

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Kwaliteit

Yarden streeft naar persoonlijke dienstverlening van het hoogste niveau. We hanteren dan ook strenge kwaliteitsnormen voor alles wat we doen.

Lees meer