"Het is onze missie om een goed en waardig afscheid


voor iedereen bereikbaar te maken"

"Het is onze missie om een goed en waardig afscheid


voor iedereen bereikbaar te maken"

Ondernemingsraad

In elke organisatie waar minimaal 50 personen werken, is een ondernemingsraad (OR) verplicht. Deze kijkt naar wat belangrijk is voor het bedrijf en betrekt de medewerkers daarbij. De ondernemingsraad van Yarden bestaat uit 13 vertegenwoordigers uit allerlei divisies, die uit hun midden een voorzitter en secretaris hebben gekozen. Onze OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Rol van de OR

De ondernemingsraad behartigt de belangen van medewerkers en maakt met de werkgever afspraken over een groot aantal zaken: van werktijden tot ziekteverzuim en van vakantieregelingen tot pensioen. Daarnaast adviseert de ondernemingsraad het bestuur over investeringen en maatregelen die de continuïteit van het bedrijf ten goede komen.

Medezeggenschap

De ondernemingsraad overlegt regelmatig met directie over verschillende onderwerpen. De 3 belangrijkste aspecten van medezeggenschap van de OR zijn:

  • meedenken (op basis van informatie);
  • meepraten (adviseren);
  • meebeslissen (instemmen).

Een ondernemer kan vrijwillig een beroep doen op de OR voor advies of instemming, maar er zijn ook onderwerpen waarvoor wettelijke verplichtingen gelden.

Communicatie Yarden ondernemingsraad

Via verschillende kanalen informeert onze OR alle Yarden-medewerkers over ontwikkelingen in het bedrijfsbeleid. Bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, werkoverleg op locatie en ons eigen intranet. Bekijk hieronder de jaarverslagen van de OR.

Jaarverslag Ondernemingsraad 2013 Jaarverslag Ondernemingsraad 2014 Jaarverslag Ondernemingsraad 2015 Jaarverslag Ondernemingsraad 2016 Jaarverslag Ondernemingsraad 2017 Jaarverslag Ondernemingsraad 2018

Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Heeft u vragen?

Kijk eens op de pagina veelgestelde vragen. Hier hebben we voor u een selectie van vragen over diverse onderwerpen verzameld en beantwoord.

Veelgestelde vragen

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden