Overname Yarden door DELA

Coöperatie DELA is van plan om Yarden Uitvaartorganisatie over te nemen. Het gaat om de verzekeraar, het uitvaartbedrijf en alle onderliggende organisaties en deelnemingen.

Overname

Ondanks het herstelplan van afgelopen zomer heeft Yarden op de lange termijn onvoldoende financiële buffers om zelfstandig te kunnen blijven. De bestuurders van Yarden en DELA hebben een overeenkomst voor de overname ondertekend. Nadat de toezichthouders de voorgenomen overname hebben goedgekeurd, is Yarden officieel onderdeel van DELA. Voor de samenvoeging en integratie neemt DELA ruim de tijd: uiterlijk in 2022 wil DELA klaar zijn.

Stabiliteit

In de nieuwe situatie kunnen de Yarden-leden rekenen op financiële stabiliteit en ontstaat er ruimte voor meer inflatiebescherming en winstdeling voor leden. Dankzij deze overname krijgt de coöperatie er een groot aantal uitvaartcentra en crematoria bij in gebieden die complementair zijn aan die van DELA

Solidariteit

Algemeen directeur Edzo Doeve van coöperatie DELA: “DELA en Yarden delen een soortgelijke historie, zijn beide ledenorganisaties en opgericht om een waardige uitvaart mogelijk te maken. In de praktijk werken we al veel en goed samen. We gebruiken elkaars faciliteiten in gebieden waar de ander geen uitvaartcentrum of crematorium heeft. Nu Yarden in problemen is, kunnen we – dankzij onze financiële buffers - helpen. Ik ben er trots op dat de solidariteitsgedachte - ‘Draagt Elkanders Lasten’ - bij DELA springlevend is. De gedachte achter deze overname is dat een sterk collectief een verzwakt collectief helpt, zodat er één nog sterker collectief ontstaat.”

Oplossing

Yarden verkeerde al enige tijd in financiële problemen door de aanhoudende lage rente en de financiële verplichting voor 390.000 pakketpolissen. In de zomer van 2019 drong De Nederlandsche Bank (DNB) aan op ingrijpende maatregelen om de solvabiliteit van Yarden weer op het gewenste wettelijke niveau te brengen. Ook wilde DNB een structurele, lange termijnoplossing voor de 1 miljoen leden.

Derck van der Vegte, voorzitter Hoofdbestuur Vereniging Yarden: “Wij zijn ervan overtuigd dat wij goed bij elkaar passen en dat een overname door DELA de beste vooruitzichten biedt voor al de Yarden-polishouders."

    Wat verandert er voor Yarden-leden?

    Voor Yarden-leden verandert er voorlopig niets: de polis loopt gewoon door en leden of hun nabestaanden kunnen blijven rekenen op de gebruikelijke dienstverlening.

    Pakketpolis

    Heeft u een pakketpolis? De herstelactie die Yarden in de zomer van 2019 moest doorvoeren voor de pakketpolissen, is nog steeds van kracht. Vanaf 1 januari 2020 komen de jaarlijkse kostenstijging van de diensten en producten in een pakket voor rekening van de pakketpolishouders.

    Voor 2020 bedraagt de stijging van de uitvaartkosten 2%. Dat komt onder andere door de inflatie en algemene kostenstijgingen. Meer weten over de kostenstijging van uw pakketpolis?

    Voortzetting Vereniging Yarden

    Yarden heeft een sterke vrijwilligersorganisatie die helpt bij rouwverwerking en taboes doorbreekt rondom de dood. Deze vereniging - die in december 100 jaar bestaat - komt nu met hulp van DELA op eigen benen te staan. Daarmee wordt het gedachtengoed van Yarden’s rechtsvoorgangers AVVL en NUVA voortgezet. Van der Vegte: “Naast de Yarden-leden kunnen straks ook DELA-leden profiteren van deze schat aan kennis en hulp. Het is onze ambitie dat de Vereniging Yarden uiteindelijk de hele Nederlandse bevolking bereikt.”


    Heeft u vragen over dit onderwerp?

    • Bel gratis 0800 1292
    • Kies optie 1 in het menu
    • Of stel een vraag via chat:

    WEBCHAT

    Ma t/m zat: 8.00 - 17.00 uur.

    Lees meer

    Meer weten over dit onderwerp? Lees ook de overige informatie:

    Veelgestelde vragen