Yarden Afscheidsmonitor

Yarden weet wat er leeft

Yarden doet met de Afscheidsmonitor onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar trends en ontwikkelingen op het gebied van verlies, afscheid, uitvaart en rouw.

Onderzoek naar uitvaartwensen

Het onderzoek van de Yarden Afscheidsmonitor naar Uitvaartwensen is in oktober 2018 uitgevoerd door Kantar Public (voorheen TNS NIPO), in opdracht van Yarden Uitvaartorganisatie. In totaal hebben 1465 respondenten van 18 jaar en ouder meegedaan aan het onderzoek, met voldoende waarnemingen voor representativiteit voor levensovertuiging en etniciteit. Met dit onderzoek wil Yarden het taboe rond overlijden en de dood doorbreken. Hoe eerder je nadenkt over je uitvaartwensen en voor wie je ze belangrijk vindt, hoe meer houvast het nabestaanden en jezelf biedt.

Belangrijkste resultaten

  • 90% van de Nederlanders vindt het organiseren van een uitvaart zeer belangrijk.
  • Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft iets voor zijn/haar eigen uitvaart voorbereid, de andere helft (48%) heeft niets voorbereid.
  • Meer dan een derde (37%) heeft er geen moeite mee dat nabestaanden de uitvaart naar eigen inzicht regelen, ook als de wens van de overledene wel bekend is.
  • We vinden de muziekkeuze minstens zo belangrijk voor nabestaanden als voor de overledene (66%), Dat geldt ook voor wie er uitgenodigd wordt (75%) en wat over de overledene gezegd wordt (86%). Toch vinden we het bij onze éigen uitvaart (eenmaal overleden) heel belangrijk te weten welke muziek er gedraaid wordt (69%), wie er uitgenodigd wordt (59%) en wat er over ons gezegd wordt (57%).
  • Meer dan de helft van de Nederlanders vindt het tamelijk tot zeer belangrijk dat wat er gezegd wordt over de overledene, positief is (61%).
  • Vrouwen zijn emotioneler dan mannen als het gaat om de uitvaart. Zo vinden ze het belangrijker te weten wat er over hen gezegd wordt (61% respectievelijk 53%). Ook vinden meer vrouwen het belangrijk dat er om hen gehuild wordt (23% respectievelijk 15%), dat nabestaanden positief praten over de overledene (65% respectievelijk 56%) en dat ze eerlijk praten over de overledene (81% respectievelijk 75%).
  • Meer vrouwen geloven dat de overledene de uitvaart zelf meemaakt, dan mannen (40% respectievelijk 25%).
  • 41% van de Nederlanders vindt de rol van religie tamelijk tot zeer belangrijk bij een uitvaart.
  • Meer dan de helft (52%) van de Nederlanders gelooft in enige mate in een leven na de dood. 39% gelooft dan in iets als een hemel, 28% in het weerzien van familie of dierbaren en 13% in reïncarnatie. 6% gelooft in iets zoals een hel.

Informatie voor de pers

Yarden wil zo helder mogelijk inzicht geven in het bedrijf en zijn dienstverlening. Voor alle relevante media-informatie kunt u terecht op onze Perspagina.

Informatie voor de pers

Blogs over uitvaart en afscheid

Yarden blog

Lees meer over rouwverwerking, inspirerende uitvaarten, afscheidsverhalen en actualiteiten.

Ga naar ons blog