Overname Yarden door DELA

De overname van Yarden door DELA is definitief. DNB en ACM hebben de overname goedgekeurd. De uitvaartverzekeringen van de 1 miljoen Yarden-verzekerden zijn daardoor gered. Op 2 augustus 2021 heeft de overdracht plaatsgevonden. Nabestaanden van verzekerden van DELA en Yarden kunnen nu gebruikmaken van elkaars locaties en faciliteiten.

Afstoten uitvaartcentra

Door de overname groeit niet alleen het aantal verzekerden maar ook het aantal DELA-crematoria in Nederland. Om te voorkomen dat DELA in sommige gebieden in Nederland te groot wordt, heeft de ACM als voorwaarde voor haar goedkeuring gesteld dat DELA zeven crematoria en twee uitvaartcentra moet afstoten. DELA had hier rekening mee gehouden en is blij dat, gezien de nijpende situatie van Yarden, het de tijd krijgt om dit te realiseren na de overname.

Het gaat om de Yarden crematoria in Beuningen, Heerlen, Groningen, Schagen, Utrecht en Venlo – Blerick. En in de regio Rotterdam zal DELA haar eigen crematorium in Spijkenisse afstoten. Bij de uitvaartcentra gaat het om de huidige Yarden-locaties in Veldhoven en Venray. DELA is inmiddels met het verkooptraject gestart. Tot de verkoop rond is zal de dienstverlening op deze locaties gewoon doorgaan. Een onafhankelijke partij houdt toezicht, zodat de kwaliteit, prijs en service op hetzelfde niveau blijven.

Geen bijbetaling voor pakketdekking de eerste 10 jaar

Om zelfstandig financieel in herstel te komen maximeerde Yarden in de zomer van 2019 de waarde van 390.000 naturapolissen. Dit betekende dat er vanaf dat moment door de Yarden verzekerden moest worden bijbetaald voor de gestegen kosten van de uitvaart. Zoals al eerder bekend gemaakt garandeert DELA dat bij overlijden in de komende tien jaar nabestaanden voor wat betreft de pakketdekking niets hoeven bij te betalen als zij gebruik maken van het eigen uitvaartbedrijf. De waarde van het verzekerd pakket van Yarden-verzekerden stijgt de komende jaren door indexering van grofweg 3.200 euro naar 3.700 euro. Daarnaast gaat DELA actief werk maken van het compenseren van nabestaanden die de afgelopen jaren ten onrechte hebben moeten bijbetalen. De komende tijd gaat DELA op zoek naar een manier om deze 390.000 pakketpolishouders op een voor iedereen gunstige wijze bij DELA onder te brengen

Voorlopig draait Yarden gewoon door

In de praktijk verandert er voorlopig niets voor de Yarden-verzekerden: de polis loopt gewoon door en zij (of hun nabestaanden) kunnen blijven rekenen op de gebruikelijke dienstverlening. Om hen te informeren ontvangen zij deze maand een brief van DELA. Door de overname is de dagelijkse leiding over Yarden vanaf 2 augustus in handen van coöperatie DELA. Yarden zal volledig worden geïntegreerd in de DELA-organisatie. Om dat zorgvuldig te laten verlopen, neemt DELA ruim de tijd (twee jaar). Jack van der Putten – sinds 2010 bestuurder bij DELA – leidt de integratie. Ook krijgt hij de dagelijkse leiding over Yarden. Het merk Yarden verdwijnt qua verzekeringen en uitvaartdiensten op termijn van de markt.

Vereniging Yarden zelfstandig verder

Yarden heeft een sterke vrijwilligersorganisatie die helpt bij rouwverwerking, en taboes doorbreekt rondom de dood. Deze vereniging – die al honderd jaar bestaat - komt nu met hulp van DELA op eigen benen te staan. Daarmee wordt het gedachtegoed van Yardens rechtsvoorgangers AVVL en NUVA voortgezet. Meer informatie over de vereniging: vereniging-yarden.nl.

Financiële positie DELA blijft kerngezond na overname

Coöperatie DELA heeft geen winstoogmerk, zij dient de belangen van haar leden op korte en lange termijn te beschermen. Door de overname wordt het collectief groter en sterker, zo ontstaat er op termijn meer ruimte voor winstdeling en inflatiebescherming. De overname vraagt op korte termijn een kapitaalinjectie, maar dit heeft slechts een beperkte invloed op het eigen vermogen en solvabiliteit van DELA. Het leidt ook niet tot extra premieverhogingen. Dat het collectief groeit, is voor iedereen positief. Door de samenvoeging van beide uitvaartbedrijven biedt DELA haar leden straks een betere landelijke dekking van eigen uitvaartcentra en crematoria. Door de kapitaalinjectie wordt de Yarden-portefeuille weer winstgevend en ook door synergievoordelen stijgt de solvabiliteit op termijn weer, net als de ruimte voor winstdeling. Daar profiteren zowel de DELA-leden als de Yarden-verzekerden van.

Meer informatie

Bekijk ook de veelgestelde vragen en de berichtgeving van DELA over de overname.

Brieven

Alle Yarden polishouders met een sommenverzekering en/of pakketpolis en de deposanten met het product Yarden Uitvaartsparen hebben in de eerste helft van augustus 2021 een brief van DELA ontvangen. Heeft u deze brief niet ontvangen? Download de brief via onderstaande link of vraag uw persoonlijke brief aan via yarden.nl/service.  

Brief Overname Yarden door DELA augustus 2021 Pakketpolis

Brief Overname Yarden door DELA augustus 2021 Sommenverzekering

Heeft u vragen over dit onderwerp?

    Maandag t/m vrijdag: 8.00 - 17.00 uur.

    Lees meer

    Meer weten over dit onderwerp? Lees ook de overige informatie:

    Veelgestelde vragen