"Bij Yarden kan ik erop vertrouwen dat mijn afscheid straks goed geregeld is.


En dat geeft mij een goed gevoel."

"Bij Yarden kan ik erop vertrouwen dat mijn afscheid straks goed geregeld is.


En dat geeft mij een goed gevoel."

Privacyverklaring Yarden Onderweg

Yarden Onderweg is een app die speciaal is ontwikkeld voor consulenten van Yarden Holding B.V.. De app ondersteunt consulenten om eenvoudig afspraken in te plannen en om vervolgens de uitvaartwensen van zowel klanten als niet-klanten vast te kunnen leggen.

Indien u als consulent gebruik maakt van de Yarden Onderweg app, verwerkt Yarden bepaalde persoonsgegevens van u. Daarnaast verzamelt Yarden Holding B.V. informatie over het gebruik van de Yarden Onderweg app.

1. Welke gegevens verzamelen wij?

Consulent:

 • Gebruikersnaam/loginnaam
 • E-mailadres
 • Het soort apparaat waarop de applicatie wordt gebruikt
 • Het besturingssysteem van het apparaat
 • Gebruikersstatistieken.

2. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

 • Om toegang te krijgen tot het account
 • Om inzage te krijgen in het gebruik van de app
 • Om de app te kunnen verbeteren.

3. Uw account

Om de Yarden Onderweg app te kunnen gebruiken, dient u zich in te loggen met de verkregen gebruikersnaam en het tijdelijke wachtwoord. Uw gebruikersnaam is gekoppeld aan de gegevens die Yarden Holding B.V. over u heeft verzameld ten tijde van het aangaan van de vrijwilligersovereenkomst met Yarden.

4. Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde derde partijen samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen, zoals onze softwareleverancier. Wij geven de door u verstrekte gegevens enkel door aan een derde partij indien dat noodzakelijk is voor het gebruik van de dienst of als het wettelijk verplicht is om die gegevens te delen. Partijen die werk voor ons verrichten moeten een verwerkersovereenkomst tekenen waarin staat hoe om te gaan met de gegevens.

5. Bewaartermijn

Wij gebruiken uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die we in deze verklaring noemen, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

6. Uw rechten

Elke consulent van wie Yarden Onderweg persoonsgegevens verwerkt, heeft bepaalde privacyrechten waarvan gebruik kan worden gemaakt. Deze rechten zijn:

 • Recht op inzage: u heeft het recht om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Recht van correctie: indien wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u verwerken, heeft u het recht op verbetering of aanvulling van de betreffende persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens en recht op bezwaar: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt of als u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: in sommige gevallen heeft u recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn of u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
 • Recht op dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle digitale persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, overdragen aan u of een andere organisatie naar uw keuze.

7. Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

8. Contact

Yarden heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Bij deze persoon kunt u terecht voor de uitoefening van uw rechten, maar ook voor vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy. U kunt onze Functionaris Gegevensbescherming op de 2 volgende manieren bereiken:

- Door een e-mail te sturen naar: privacy@yarden.nl

- Door een brief te sturen naar: Yarden Uitvaartorganisatie, T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Transistorstraat 10, 1322 CE ALMERE.

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 september 2018.