Het levenstestament: houd zelf de regie

Wat als u door een ongeval of ziekte plotseling zelf geen medische of financiële beslissingen meer kunt nemen? Weten uw naasten wat uw wensen zijn en zijn zij bevoegd om beslissingen voor u te nemen? In een levenstestament kunt u uw wensen met betrekking tot geldzaken, zorg en uw uitvaart vastleggen en gevolmachtigden aanwijzen. Met een levenstestament houdt u dus zelf de regie in handen.

Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering

Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering keert uit op 3 manieren:

Laten betalen van de uitvaart

Bij laten betalen van de uitvaart vergoedt Yarden de uitvaartgerelateerde kosten na ontvangst van de originele nota’s. Of Yarden keert rechtstreeks uit aan de uitvaartverzorger. Er wordt geen geld uitgekeerd. Op uw polis staat het bedrag vermeld waarvoor u verzekerd bent.

Geld

U en uw nabestaanden hebben de volledige vrijheid over het te besteden bedrag. Het bedrag hoeft niet verplicht te worden besteed aan de uitvaart.

Wanneer er sprake is van terminale ziekte, kan een voorschot op het verzekerde bedrag worden aangevraagd.

Combinatie

U kunt kiezen voor een combinatie van laten betalen van de uitvaart en geld. U bepaalt zelf hoe u het verzekerde bedrag verdeelt.

Laten betalen van de uitvaart keert uit op basis van declaraties of rechtstreeks aan de uitvaartverzorger. Bij keuze voor geld wordt het verzekerde bedrag in geld uitgekeerd.

Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering

Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering keert uit op 3 manieren:

Laten betalen van de uitvaart

Bij laten betalen van de uitvaart vergoedt Yarden de uitvaartgerelateerde kosten na ontvangst van de originele nota’s. Of Yarden keert rechtstreeks uit aan de uitvaartverzorger. Er wordt geen geld uitgekeerd. Op uw polis staat het bedrag vermeld waarvoor u verzekerd bent.

Geld

U en uw nabestaanden hebben de volledige vrijheid over het te besteden bedrag. Het bedrag hoeft niet verplicht te worden besteed aan de uitvaart.

Wanneer er sprake is van terminale ziekte, kan een voorschot op het verzekerde bedrag worden aangevraagd.

Combinatie

U kunt kiezen voor een combinatie van laten betalen van de uitvaart en geld. U bepaalt zelf hoe u het verzekerde bedrag verdeelt.

Laten betalen van de uitvaart keert uit op basis van declaraties of rechtstreeks aan de uitvaartverzorger. Bij keuze voor geld wordt het verzekerde bedrag in geld uitgekeerd.

Wat is een levenstestament?

In een levenstestament legt u vast wat er met u, uw kinderen, bezittingen en financiën gebeurt als u zelf niet meer in staat bent om deze keuzes zelf te maken. Bijvoorbeeld als u 'wilsonbekwaam' raakt, door een ongeval of ziekte. In een levenstestament kunt u uw medische wensen en uitvaartwensen vastleggen, maar ook aanwijzen wie uw financiële of medische belangen behartigt als u dat zelf niet meer kunt. Het is dus iets anders dan het gewone testament, dat van kracht wordt ná uw overlijden en betrekking heeft op de nalatenschap.

Waarom een levenstestament?

Als u door een ziekte zoals Alzheimer of dementie, of als gevolg van een ongeval niet meer wilsbekwaam bent, moeten u naasten namens u zaken regelen en besluiten nemen. Daar komt veel bij kijken. Allereerst zijn uw partner of kinderen níet altijd automatisch bevoegd om belangrijke zaken voor u te regelen.Ook weten naasten misschien niet precies wat uw wensen zijn en dat leidt helaas nogal eens tot onenigheid binnen families. U kunt dit voorkomen door uw wensen ten aanzien van financiën, zorg en uitvaart vast te leggen en op de juiste manier te registreren. Met een levenstestament houdt u zelf de regie, ook onder moeilijke omstandigheden.

Keuzes en beslissingen op 3 gebieden

In een levenstestament kunt u op 3 gebieden keuzes en beslissingen vastleggen en gevolmachtigden aanwijzen.

Financiën

In een financiële paragraaf geeft u een financiële volmacht: u wijst iemand aan die uw zakelijke en financiële belangen mag behartigen. Hierbij kunt u ook aangeven of deze gevolmachtigde nog door anderen gecontroleerd moet worden. Tevens legt u vast hoe u wilt dat uw geld wordt besteed. Mag de gevolmachtigde bijvoorbeeld giften geven en aan wie, mag uw woning worden verkocht als u daarin niet meer wilt wonen, of wilt u dat de woning in de familie blijft? Uw geld wordt beheert door iemand die u zelf kiest en op de manier die u wenst.

Zorg

In een medische paragraaf geeft u aan wie voor u de medische beslissingen mag nemen, als u dat zelf niet meer kunt. Met een medische volmacht kan iemand, als dat nodig is, uw medische belangen behartigen en toegang rijgen tot uw medisch dossier. In deze paragraaf legt u ook uw medische keuzes vast, zoals wel of geen behandelverbod, keuzes ten aanzien van euthanasie etc. Zo zorgt u dat uw gevolmachtigde op de hoogte is van uw wensen en voor u kan beslissen.

Uitvaart

Tot slot legt u in een paragraaf de wensen voor uw uitvaart vast. Hierin kunt u bijvoorbeeld aangeven of u begraven of gecremeerd wilt worden, maar ook voorkeuren vastleggen voor de locatie van de uitvaart, de muziek of de catering. U kuntuw uitvaartwensen vastleggen in uw vertrouwde Mijn Yarden-omgeving en hier in uw levenstestamentnaar laten verwijzen, zodat de gevolmachtigde op de hoogte is.

Uw keuzes en wensen registreren

Een levenstestament is een akte die u laat opstellen bij de notaris. Vaak is hiervoor 2x of vaker een bezoek aan de notaris nodig. U kunt uw levenstestament ook online regelen, bijvoorbeeld via NuNotariaat.nl. Aan de hand van vragen stelt u, thuis en in uw eigen tempo, online uw levenstestament in concept op. Bent u klaar, dan maakt u eenmalig een afspraak bij de notaris om uw levenstestament te ondertekenen.