Pakketpolis brief juli 2019

Heeft u een uitvaartverzekering bij Yarden die in 2007 is omgezet van een pakketpolis naar een sommenpolis? U heeft in juli 2019 hierover een brief gekregen. In deze brief stond onder andere dat de kostenstijgingen vanaf 2020 voor rekening van de pakketpolishouders komen. Inmiddels zijn de kostenstijgingen bekend, u vindt ze hier. Op deze pagina vindt u meer informatie over de maatregel die Yarden in juli 2019 doorvoerde.

Wat is de situatie?

A.    Uw pakketpolis is niet omgezet in een sommenpolis

In 2007 heeft Yarden u laten weten dat uw uitvaartverzekering is omgezet van een pakketpolis naar een sommenpolis. Het is Yarden gebleken dat deze omzetting niet volgens de polisvoorwaarden heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat u nog altijd uw pakketpolis heeft.

B.    Yarden was onvoldoende solvabel

De solvabiliteit van Yarden was niet voldoende. Yarden had niet genoeg financiële buffers voor de lange termijn. Een belangrijke oorzaak daarvan was dat veel van onze polishouders nog steeds een pakketpolis bleken te hebben. De kosten van de diensten en producten in deze pakketten zijn de afgelopen jaren gestegen en zullen in de toekomst verder stijgen. Daardoor zou Yarden in de toekomst voor hoge uitgaven komen te staan die niet konden worden betaald uit beleggingsopbrengsten of uw premies. Andere oorzaken voor de ontoereikende solvabiliteit waren de lage rentestand en nieuwe regelgeving (Solvency II).  

Yarden moest maatregelen nemen om haar solvabiliteit te versterken. Daarom heeft Yarden besloten de rechten van uw pakketpolis te beperken. Dat betekent concreet dat kostenstijgingen van de diensten en producten in uw pakket vanaf 1 januari 2020 voor uw eigen rekening komen. Deze kostenstijgingen worden in ieder geval veroorzaakt door inflatie. Daarnaast is het mogelijk dat de kosten door andere oorzaken sterker stijgen dan de inflatie. Bijvoorbeeld als Yarden bepaalde inkoopvoordelen verliest.

Wat betekent dit voor u?

Let op: De informatie op deze pagina heeft dus alleen betrekking op uw pakketpolis. Andere Yarden uitvaartverzekeringen, zoals Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering, blijven ongewijzigd. Wilt u weten welke verzekering(en) u heeft? Ga dan naar Mijn Yarden.

  Mag Yarden deze verandering zomaar doorvoeren?

  Om de solvabiliteit te versterken, was het noodzakelijk om de rechten van polishouders te beperken. Yarden heeft daarom besloten om kostenstijgingen vanaf 1 januari 2020 voor rekening van u en alle andere pakketpolishouders te brengen. Yarden mag deze noodzakelijke verandering in uw pakketpolis doorvoeren omdat dit gebeurt in overeenstemming met de wet en met de polisvoorwaarden van uw verzekering. Het daarin neergelegde wijzigingsbeding maakt het mogelijk om de rechten van een grote groep polishouders te beperken. Yarden maakt hierbij gebruik van deze mogelijkheid. De algemene vergadering van aandeelhouders van Yarden heeft daarmee ingestemd.

  Geen brief ontvangen?

  Heeft u een pakketpolis bij Yarden, maar geen brief van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op.

  Vragen of meer informatie

  Voor vragen kunt u ons op bellen van maandag t/m vrijdag via telefoonnummer 0800 1292. Loopt uw pakketpolis via een assurantietussenpersoon? In dat geval kunt u ook contact opnemen met uw intermediair.

  Mijn Yarden en de Poliscalculator

  In uw persoonlijke online-omgeving Mijn Yarden vindt u informatie over uw pakketpolis, zoals:

  In Mijn Yarden vindt u ook de Poliscalculator. Hiermee berekent u eenvoudig voor welke producten en diensten u verzekerd bent. Zo bepaalt u of u moet bijverzekeren of sparen om uw gewenste uitvaart mogelijk te maken.

  Mijn Yarden: poliscalculator

  Heeft u nog geen Mijn Yarden? Maak dan een account aan om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

   Moet u iets doen?

   Na uw overlijden wordt vastgesteld welke diensten en producten in uw pakket voor de verzekerde waarde kunnen worden uitgevoerd. Als uw verzekerde waarde niet voldoende is om deze diensten en producten te betalen, dient het verschil bijbetaald te worden. Er kunnen ook diensten en producten weggelaten worden, zodat er minder of niets bijbetaald hoeft te worden. Als klant van Yarden heeft u een aantal mogelijkheden:

   Wat is het verschil tussen verzekerde waarde en verzekerd bedrag?

   Heeft u een pakketpolis en wordt de uitvaart verzorgd door Yarden? Dan maakt u aanspraak op producten en diensten uit uw pakket met de verzekerde waarde die vermeld staat op uw polis.

   Maakt u geen gebruik van een uitvaartverzorger van Yarden, dan vervalt uw pakket. In dat geval kunt u nog wel aanspraak maken op een verzekerd bedrag. Uw nabestaanden dienen dan nota’s in en deze worden vergoed tot maximaal het verzekerde bedrag. Dit maximaal verzekerde bedrag vindt u terug in Mijn Yarden. Let op: dit bedrag is lager dan de verzekerde waarde van uw pakket.

   U reserveert een bedrag voor de kostenstijgingen

   Wilt u uw volledige pakket bij overlijden behouden, dan kunt u vanaf 1 januari 2020 geld voor de kostenstijgingen reserveren. Dit doet u bijvoorbeeld door te sparen of een extra uitvaartverzekering af te sluiten. Of misschien heeft u nog een andere uitvaartverzekering lopen waarmee de kostenstijgingen kunnen worden opgevangen. In december van ieder jaar wordt u geïnformeerd over de kostenstijgingen voor het komende jaar. Zo weet u ieder jaar welk bedrag u extra moet reserveren.

   U doet niets

   Na uw overlijden wordt in overleg met de Yarden uitvaartverzorger vastgesteld welke diensten en producten van uw pakket voor de verzekerde waarde kunnen worden uitgevoerd.

   U zegt uw polis op

   U kunt uw polis elke dag opzeggen. Uw verzekering wordt dan beëindigd. Na opzegging ontvangt u binnen 2 maanden de afkoopwaarde van uw pakketpolis op uw bankrekening.

   U kunt op één van de volgende manieren opzeggen:

   • Schriftelijk via een brief in een envelop zonder postzegel aan:
    Yarden Uitvaartverzekeringen N.V., Antwoordnummer 1406, 1300 VE Almere.
    Vermeld daarbij duidelijk uw polisnummer en telefoonnummer.

   • Per e-mail stuurt u een ingescande kopie van de ondertekende brief aan klantenservice@yarden.nl onder vermelding van Afdeling Pakketpolis.Vermeld daarbij duidelijk uw polisnummer en telefoonnummer.

   Rekenvoorbeelden

   Rekenvoorbeeld 1

   Stel:

   De prijs van het pakket in 2030 is door de kostenstijgingen gestegen naar € 3.874.

   Bij overlijden van de polishouder kunt u:

   Het verschil bijbetalen tussen de pakketprijs in 2030 (€ 3.874) en de verzekerde waarde (€ 3.201) = totaal € 673. In deze situatie worden alle diensten en producten in het pakket behouden.

   óf

   Wilt u niet bijbetalen? In overleg met de Yarden uitvaartverzorger wordt bepaald welke diensten en producten uit het pakket voor de verzekerde waarde kunnen worden uitgevoerd. In dat geval moet er voor € 673 aan diensten en producten uit het pakket weggelaten worden. U kiest er bijvoorbeeld voor om de volgauto en de rouwkaarten niet af te nemen.

   Rekenvoorbeeld 2

   Stel:

   De prijs van het pakket in 2030 is door de kostenstijgingen gestegen naar € 4.391.

   Bij overlijden van de polishouder kunt u:

   Het verschil bijbetalen tussen de pakketprijs in 2030 (€ 4.391) en de verzekerde waarde (€ 3.728) = totaal € 663. In deze situatie worden alle diensten en producten in het pakket behouden.

   óf

   Wilt u niet bijbetalen? In overleg met de Yarden uitvaartverzorger wordt bepaalt welke diensten en producten uit het pakket voor de verzekerde waarde kunnen worden uitgevoerd. In dat geval moet er voor € 663 aan diensten en producten uit het pakket weggelaten worden. U kiest er bijvoorbeeld voor om de volgauto en de rouwkaarten niet af te nemen.

    Video's

    In de onderstaande afspeellijst met 5 animaties vindt u meer informatie over dit onderwerp.


    Heeft u vragen over dit onderwerp?

     Maandag t/m vrijdag: 8.00 - 17.00 uur.

     Lees meer

     Meer weten over de kostenstijging? Lees ook de overige informatie:

     Pakketpolis
     Rechtenlijst & Algemene Voorwaarden
     Veelgestelde vragen