"Houden uitvaartverzorgers rekening met culturele


verschillen of is er nog veel onwetendheid?"

"Houden uitvaartverzorgers rekening met culturele


verschillen of is er nog veel onwetendheid?"

De dood leeft in onze culturen

Als iemand sterft, wil je goed afscheid kunnen nemen, maar door cultuurverschillen gaat dat wel eens mis. De één heeft nu eenmaal andere opvattingen over de dood en afscheidsrituelen dan de ander. Voor Creoolse Surinamers is het bijvoorbeeld gebruikelijk om te dansen bij een begrafenis, voor Turken blijft de kist doorgaans dicht en Chinezen brengen offers aan de overledene. Wordt in onze multiculturele samenleving al rekening gehouden met deze verschillen?

Waarom een Symposium over multicultureel afscheid?

Derck van der Vegte (voorzitter Hoofdbestuur Yarden) en Ron Bavelaar (oud-directievoorzitter Yarden) in gesprek over het Yarden Symposium dat als thema 'De dood leeft in onze culturen' heeft.

Indrukken van het Yarden Symposium

Sabrina Franken directeur Yarden uitvaartzorg vertelt over haar indrukken op het Yarden Symposium met als onderwerp 'De dood leeft in onze culturen', gehouden op 19 november 2015 in Studio A12 te Bunnik.

Yarden leergang rond multicultureel afscheid

Cultureel antropoloog Yvon van der Pijl vertelt hoe zij in contact is gekomen met Yarden om de Yarden Leergang 'Sterven, uitvaart & rouw in multicultureel Nederland'. Yvon van der Pijl werkt als assistent professor culturele antropologie aan de Universiteit van Utrecht.

Rituelen bij mensen met Hindoestaanse achtergrond

Geestelijk verzorger Soerish Jaggan legt uit waar mensen met Hindoestaanse achtergrond bij het uitvoeren van rituelen mee te maken krijgen. Soms staan wetten en regels een juiste uitvoering in de weg.


Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Heeft u vragen?

Stel ze gerust aan onze virtuele assistent of kijk bij onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Waardig afscheid nemen met kaarslicht

Vereniging Yarden

Vereniging Yarden heeft als doel om u voor, tijdens en na de uitvaart zo goed mogelijk te helpen, ondersteunen en te inspireren. Hiervoor organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks ruim 100 activiteiten.

Lees meer