"Voor altijd in mijn hart"


"Voor altijd in mijn hart"


Herinneringsarmband

Bij onze herinneringsbijeenkomsten delen wij gratis herinneringsarmbanden uit. U kunt daarmee uw gemis kenbaar maken aan anderen. U deelt hiermee uw rouw. Misschien helpt het u om het verlies van uw overleden dierbare een plekje te geven.

Herinner uw dierbare met een armband

De herinneringsarmband is voor iedereen die de herinneringsbijeenkomst van Yarden bezoekt gratis beschikbaar. Ze worden uitgedeeld tijdens de bijeenkomsten. Wilt u een herinneringsarmband? Bezoek dan een van onze locaties tijdens de Herinneringsweken. U bent van harte welkom.

Herdenkingsbijeenkomsten in uw buurt

Onze ervaring leert ons dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Van 24 oktober t/m 8 november 2015 zijn de Herinneringsweken. Met onze herdenkingsbijeenkomsten willen wij uw heimwee een kleine glimlach te kunnen geven.

Bezoek onze locaties


Goed overleg met de uitvaartconsulent

Met welke informatie kunnen wij u verder helpen?

Neem gratis mee: Trends in Afscheid en Herinneren

Het boek beschrijft trends rondom sterven, uitvaarten, afscheid nemen
en verder leven. Neem het boekje gratis mee als u onze locatie bezoekt.

Haal gratis op