"Wij doen er alles aan om u


zo goed mogelijk van dienst te zijn"

"Wij doen er alles aan om u


zo goed mogelijk van dienst te zijn"

Veelgestelde vragen

Dagelijks beantwoorden de uitvaartspecialisten van Yarden tientallen vragen. Uiteenlopende vragen met betrekking tot overlijden, uitvaarten (crematie of begrafenis), maar ook over Vereniging Yarden, uw uitvaartverzekering of over Mijn Yarden. Dat doen we met plezier, want de kennis die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, delen we graag met u.


 • De persoon die het aanvraagformulier voor de crematie heeft ondertekend is voor het crematorium de opdrachtgever. Dit geldt bovendien voor alle uitvaarten, dus ook voor een begrafenis.
 • Om de identiteit van de overledene te kunnen garanderen worden er verschillende procedures nageleefd.

  Allereerst plakt de uitvaartverzorger een identificatiesticker met een nummer op de kist. Als de kist bij crematorium aankomt wordt de identiteit gecontroleerd aan de hand van meegenomen documenten en het nummer op de kist. Vervolgens gebeurt dit nogmaals voordat de kist in de oven wordt ingevoerd. Op de kist komt dan een vuurvast steentje met het unieke crematienummer. Dit gaat mee in de oven en blijft in de as aanwezig tot de as bijvoorbeeld verstrooid wordt. Aan de hand van dit steentje kan altijd de identiteit van de overledene worden vastgesteld.

  Mocht de sticker niet of niet goed op de kist zijn aangebracht, of de gegevens kloppen niet met de documenten, zal de familie gevraagd worden de overledene nogmaals te identificeren.

 • Ja dat mag. Houd, afhankelijk van de bestemming, wel rekening met de kwaliteit van het materiaal en de maatvoering van de urn. Het crematorium kan u hierin adviseren.
 • Van een volwassen persoon blijft ongeveer 2,5 - 3 kg as over.
 • Nee, elk crematorium beschikt over een algemene nis/bewaarruimte waar de as een aantal maanden kosteloos bewaard mag worden. Bij de Yarden-crematoria is dit 6 maanden.
 • As mag in delen worden bewaard, ook op verschillende bestemmingen. U kunt bijvoorbeeld een deel verstrooien en een deel bewaren. Denk ook eens aan een mini-urn, een as-medaillon of glasobject. Lees hierover meer in ons hoofdstuk 'Na de uitvaart'.
 • Als de grond uw eigendom is, mag dat. Anders heeft u toestemming van de eigenaar nodig. Bij het maken van de keuze tussen verstrooien en begraven kunt u nadenken over de vraag of u het belangrijk vindt dat de as nog verplaatst kan worden, bijvoorbeeld bij een verhuizing.
 • Dat hangt ervan af wie de eigenaar van die grond is. Die moet toestemming geven. Bij gemeentelijke grond kunt u navraag bij de gemeente doen. Elke gemeente kan hiervoor regels gesteld hebben in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Als er geen regeling is, mag in principe alles.
 • Het crematorium kan de as alleen meegeven aan de aanvrager van de crematie of een door de aanvrager gemachtigde. Het crematorium moet kunnen controleren of de juiste persoon de as ophaalt, of dat er een machtiging is afgegeven.
 • Informeer bij het consulaat of de ambassade van het desbetreffende land wat u moet doen als u de as wilt meenemen naar het buitenland. Bij veel landen gaat dit vrij eenvoudig. U heeft vaak alleen een crematieverklaring, in een voor dat land leesbare taal, en een afgesloten asbus nodig. Het crematorium kan u hieraan helpen. Bij sommige landen gelden echter strenge regels. Informeert u voor de zekerheid dus altijd bij het crematorium. Zij kunnen u meestal aan de benodigde papieren helpen.
 • Kunnen we de as bezoeken als de asbus in de algemene nis/bewaarruimte staat?

  De algemene nis/bewaarruimte is niet voor publiek toegankelijk. Als u de as wilt bezoeken wanneer de asbus in de algemene nis staat, kan hiervoor meestal in overleg met de administratie van het crematorium wel een afspraak worden gemaakt. De asbus wordt dan voor u uit de algemene nis gehaald.

 • De Nederlandse wet heeft bepaald dat de as minimaal een maand in het crematorium bewaard moet worden. Na deze maand kunt u over de as beschikken en hier een bestemming voor zoeken.
 • Om te bepalen hoe de urn of het monument voor de urnentuin eruit gaat zien, is het altijd belangrijk dat u overlegt met het crematorium of de begraafplaats waar wordt bijgezet. De maten van de nissen in urnenmuren kunnen verschillen en ook zijn er meestal regels voor maatvoering en soms uitvoering van monumenten.
 • Zowel bij overlijden in Nederland als in het buitenland vergoedt Yarden de uitvaartkosten tot maximaal het verzekerde bedrag dat op de polis staat vermeld. U dient de akte van overlijden en de uitvaartnota's te overleggen. Vraag de uitvaartondernemer om de nota's in een voor Nederland leesbare taal op te stellen, bijvoorbeeld in het Engels.
 • Ja dat kan. Yarden verzorgt echter alleen de uitvaart in Nederland. Voor uw betalingen is het nodig dat u over een IBAN rekeningnummer blijft beschikken.
 • U dient het bedrag van de nota zelf over te maken naar Yarden. U kunt het bedrag ook automatisch laten incasseren via een IBAN rekeningnummer.
 • De begrafenis of crematie gebeurt niet eerder dan 36 uur na het overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na die van het overlijden. Als de termijn van 6 werkdagen al voorbij is, dan moet de begrafenis of crematie zo snel mogelijk plaatsvinden. De dag van overlijden telt niet mee.
 • Bel een plaatselijke ondernemer het vervoer te regelen. Dat kunnen wij helaas niet voor u doen. Hierna stelt u Yarden op de hoogte van het overlijden via telefoonnummer 0031 88 927 3927. Kies vervolgens voor optie 1. Vanaf aankomst in Nederland kunnen wij hier alles voor u regelen. Bewaar buitenlandse nota's en de akte van overlijden goed en vraag of de nota's in een leesbare taal, bijvoorbeeld Engels, kunnen worden opgesteld.
 • In geval van een tijdelijk verblijf in het buitenland belt u eerst de reisverzekering. Die zorgt voor repatriëring van de overledene. Hierna stelt u Yarden op de hoogte van het overlijden via telefoonnummer 0031 88 927 3927. Kies dan voor optie 1. Vanaf aankomst in Nederland kunnen wij hier alles voor u regelen.

  Als u in het buitenland woont, belt u de plaatselijke uitvaartverzorger. Bewaar buitenlandse nota's en de akte van overlijden goed en vraag of de nota's in een leesbare taal, bijvoorbeeld Engels, kunnen worden opgesteld.

  Als u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

 • Nee, dat is niet toegestaan. In Nederland mag een zinken binnenkist niet worden gecremeerd of begraven. Deze moet dus verwijderd worden.
 • Ja, Yarden kan dit voor u regelen en verzorgen. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn meestal niet opgenomen in de basisdekking van een verzekering. U kunt hiervoor wel een bedrag verzekeren. In onze Uitvaart Calculator kunt u voor diverse landen een kostenindicatie zien.
 • Informeer bij het consulaat of de ambassade van het desbetreffende land wat u moet doen als u de as wilt meenemen naar het buitenland. Bij veel landen gaat dit vrij eenvoudig. U heeft vaak alleen een crematieverklaring, in een voor dat land leesbare taal, en een afgesloten asbus nodig. Het crematorium kan u hieraan helpen. Bij sommige landen gelden echter strenge regels. Informeert u voor de zekerheid dus altijd bij het crematorium. Zij kunnen u meestal aan de benodigde papieren helpen.
 • Ja, u bepaalt zelf het crematorium of de begraafplaats. Kijk hier voor een overzicht van alle Yarden-crematoria en begraafplaatsen.
 • In de Yarden-crematoria is het mogelijk zonder kist gecremeerd te worden. Wel bent u verplicht de overledene op te baren op een stevige bodemplank met opstaande randen. De overledene dient te zijn opgebaard in bijvoorbeeld een lijkwade of doeken van natuurlijke materialen, in verband met de veiligheid bij het invoeren van de plank in de oven. De overledene dient volledig in deze doeken te worden gewikkeld. Vraag bij andere crematoria of begraafplaatsen ter plekke naar de mogelijkheden en regels.
 • Bij alle Yarden-crematoria is dit toegestaan. Geeft u deze wens wel van tevoren aan. Meestal is er wel een beperking aan het aantal mensen dat mee kan naar de ovenruimte in verband met beschikbare ruimte en veiligheid.
 • Ja dat kan. U heeft dan minimaal 6 volwassen personen nodig. Bij het rijden op een baar kan de kist met 4 personen verplaatst worden.
 • U kunt zoveel tijd boeken als u zelf wilt. Meestal geldt er een bepaalde basistijd, maar u kunt voor zowel de aula als de koffiekamer tegen meerkosten extra tijd reserveren. Dit dient u wel vooraf met de uitvaartlocatie af te spreken.
 • Dat is afhankelijk van het type crematie-oven. Gemiddeld tussen de 75 en 90 minuten.
 • De resten van edelmetalen en chirurgisch staal worden via de Landelijke Vereniging van Crematoria ingezameld. De opbrengsten gaan naar goede doelen. Iedereen kan voorstellen doen hiervoor. Lees hier meer over op 'Cremeren en Begraven/Vaillantfonds.'
 • Naast de cremeren en begraven is Yarden is ook erg bezig met de toekomst. Resomeren bijvoorbeeld is een nieuwe vorm van lijkbezorging vergelijkbaar met het natuurlijke proces dat plaatsvindt na begraving, maar dan zeer versneld. Het duurt maar een paar uur. Het is op allerlei vlakken veel milieubewuster dan begraven en cremeren. Op dit moment is resomeren in Nederland nog niet mogelijk, maar wij maken ons hard voor een wetswijziging die deze nieuwe vorm van lijkbezorging mogelijk maakt. Lees nu meer over toekomstige uitvaarttechnieken.
 • De begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden. Verder mag de begrafenis of crematie niet later dan uiterlijk 6 werkdagen na die van het overlijden plaatsvinden. De dag van overlijden telt niet mee. Zo nodig kan via de Officier van Justitie toestemming gevraagd worden hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld, omdat er nog iemand uit het buitenland moet overkomen.
 • De pacemaker zou schade aan de oven kunnen veroorzaken omdat de baterijen kunnen exploderen.
 • Ja. De crematieoven biedt slechts ruimte voor 1 kist tegelijk. Het is wettelijk ook niet toegestaan meer overledenen tegelijk te cremeren.
 • Kleine grafgiften. Bij voorkeur ook verteerbaar als het om een begrafenis gaat. Geen glas of scherpe voorwerpen.
 • Als de plechtigheid is afgelopen gaat de kist met de overledene naar de ovenruimte. Daarna begint de crematie meestal al snel.
 • De Yarden-vestigingen bieden uitgebreide mogelijkheden op het gebied van de catering. Ook aan uw speciale wensen zullen wij meestal tegemoet kunnen komen. Uw uitvaartverzorger kan u informeren over de mogelijkheden, maar u kunt ook rechtstreeks met het crematorium overleggen. Bij het hoofdstuk Alles over Uitvaart/de plechtigheid vindt u een fotopresentatie van mogelijkheden.
 • Ja, u kunt de grafrechttermijn steeds met 10 jaar verlengen. Als er al iemand in het graf is bijgezet en de resterende termijn is korter dan 10 jaar, dan dient bij het bijzetten van een volgende overledene de termijn ook met 10 jaar verlengd te worden. Dit is namelijk de wettelijke termijn van grafrust voor elke overledene.
 • Op termijn zal de begraafplaats het graf dan ruimen en opnieuw uitgeven. De stoffelijke resten gaan naar een verzamelgraf, tenzij u zelf bepaald heeft dat u deze bijvoorbeeld wilt laten cremeren.
 • De kosten voor de begrafenis zelf, de kosten voor de huur van het graf (bij een particulier graf) en meestal ook kosten voor afkoop van het onderhoud. Daarnaast de eventuele kosten voor een monument. Bereken de kosten van het graf en de uitvaart gemakkelijk met onze uitvaartcalcutator.
 • Ja, u bent als rechthebbende verplicht het graf in goede staat te houden. Als het graf in verwaarloosde staat verkeert, kan de begraafplaats het graf onder bepaalde voorwaarden zelfs terugvorderen. Hiervoor zijn regels gesteld in de Wet op de lijkbezorging. De meeste begraafplaatsen hebben hier zelf vaak ook zaken over vastgelegd in eigen contracten of reglementen.
 • Er is tegenwoordig vaak veel mogelijk. Begraafplaatsen kennen wel allemaal hun eigen regels met betrekking tot maatvoering of vormgeving van monumenten. Ook zijn er regels voor degelijkheid van het materiaal, constructie etc. Het is daarom belangrijk altijd vooraf met de begraafplaats te overleggen. U kunt geen monument plaatsen zonder toestemming (vergunning) van de begraafplaats.
 • Nee, over het algemeen niet. Een eigen graf is voor een bepaalde periode aan de rechthebbende verhuurd. De grond blijft eigendom van de begraafplaats. Zo'n eigen graf wordt ook wel particulier graf genoemd.
 • Dat hangt ervan af voor hoeveel personen een graf is ingericht. Bij 3 personen is de diepte circa 3 meter. Het kan wat variëren, maar het is in ieder geval wettelijk verplicht is dat (de bovenste) kist minimaal 65 cm onder de grond staat.
 • Nee, dat is helaas niet mogelijk. Een algemeen graf is meestal voor 10 jaar uitgegeven en de bijzetting kan meestal niet worden verlengd. Wel is het mogelijk de stoffelijke resten te laten overbrengen naar een bestaand of nieuw particulier graf.
 • Nee, de manier waarop u betaalt voor uw uitvaartverzekering kunt u niet aanpassen in Mijn Yarden. U kunt hiervoor wel contact opnemen met onze klantenservice.
 • Wanneer u bent ingelogd in Mijn Yarden kunt u eenvoudig uw adres wijzigen. Of die van uw medeverzekerden. U kunt via Overzicht of Gegevens uw adres aanpassen.
 • Wanneer u bent ingelogd in Mijn Yarden kunt u eenvoudig uw IBAN of bankrekeningnummer aanpassen. Ga hiervoor binnen Mijn Yarden naar Gegevens.
 • Ja. U kunt vanuit het buitenland ook uw verzekeringsgegevens en persoonlijke gegevens inzien via Mijn Yarden. U kunt helaas geen buitenlands adres of bankrekeningnummer opgeven.
 • Heeft u vragen omdat er gegevens niet juist staan vermeld? U kunt de meeste gegevens wijzigen in Mijn Yarden. Enkele gegevens kunt u niet wijzigen. U kunt het beste hiervoor contact opnemen met onze klantenservice. Ook als u andere vragen heeft.
 • Mijn Yarden verwerkt uw wijzigingen direct. Uw wijzigingen ziet u dan binnen enkele minuten verschijnen in Mijn Yarden.
 • Ja, Yarden vindt het belangrijk dat u uw gegevens veilig bewaard worden. Wij streven naar een zo veilig en zo gemakkelijk mogelijke, persoonlijke omgeving voor u. U kunt bijdragen aan de beveiliging van uw gegevens. Deel uw inloggegevens van Mijn Yarden niet met anderen en kies een persoonlijk wachtwoord die anderen niet kunnen raden. Kies daarom bijvoorbeeld niet voor geboortedata of uw adres.
 • Ja, u kunt uw persoonlijke gegevens zoals uw (post)adres, IBAN, e-mailadres en telefoonnummer wijzigen via Mijn Yarden.
 • Op dit moment kunt u uw uitvaartverzekering nog niet aanpassen in Mijn Yarden. Mijn Yarden wordt continu verbeterd en aan deze functionaliteit wordt hard gewerkt. Deze zal dan ook zo snel mogelijk beschikbaar zijn.
  • Bent u uw wachtwoord kwijt? Dan kunt u die opnieuw opvragen via www.yarden.nl/mijnyarden. Klik hiervoor op de link wachtwoord vergeten/aanpassen. U ontvangt een e-mail met een link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen
  • Bent u uw gebruikersnaam kwijt? Dan kunt u het beste contact opnemen met onze klantenservice
  • Een andere oorzaak kan zijn dat Mijn Yarden tijdelijk niet beschikbaar is. Op de Mijn Yarden pagina verschijnt hiervan een melding. De oorzaak kan zijn dat er tijdelijk onderhoud plaatsvindt of een tijdelijke technische storing. U kunt weer inloggen zodra Mijn Yarden weer beschikbaar is
  • Als een andere oorzaak de reden is dat u niet kunt inloggen, kunt u het beste contact opnemen met onze klantenservice
 • Wanneer u een uitvaartverzekering afsluit bij Yarden krijgt u automatisch toegang tot uw persoonlijke omgeving Mijn Yarden. U ontvangt hiervan een bevestigingsmail met belangrijke inloggegevens.
 • Als u inlogt in Mijn Yarden, kunt u de volgende gegevens zien en bewerken:

  • de verzekeringsgegevens van uzelf en uw medeverzekerden;
  • uw IBAN;
  • uw (post)adres;
  • uw e-mailadres;
  • uw telefoonnummer;
  • uw facturen. U kunt ook openstaande facturen betalen.
 • Wanneer u een uitvaartverzekering afsluit bij Yarden krijgt u automatisch toegang tot uw persoonlijke Mijn Yarden. U ontvangt hiervan een bevestigingsmail met uw inloggegevens.

  U hoeft niet verplicht gebruik te maken van Mijn Yarden. Mijn Yarden kan wel nuttig zijn als u uw verzekeringsgegevens en persoonlijke gegevens wilt inzien of aanpassen. Dat kan in Mijn Yarden zonder tussenkomst van een Yarden medewerker.

 • Mijn Yarden is uw persoonlijke inlogomgeving van Yarden. U kunt uw verzekeringsgegevens en persoonlijke gegevens inzien of aanpassen, zonder tussenkomst van een Yarden medewerker. Mijn Yarden is altijd beschikbaar voor u, tenzij er onderhoud plaatsvindt of er zich een technische storing voordoet.
 • Het kan zijn dat de mail bij uw ongewenste post terecht is gekomen. Is dit niet het geval, dan kunt u het beste contact opnemen met uw e-mailprovider en vragen naar de reden dat de mail niet is binnengekomen.
 • Mijn Yarden wordt continu verbeterd en er wordt hard gewerkt aan een functionaliteit om uw uitvaartwensen te kunnen inzien. Deze functionaliteit zal zo snel mogelijk beschikbaar zijn.
 • Als u niet beschikt over de inloggegevens van de overledene voor Mijn Yarden, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij deze egevens beschikbaar stellen.
 • In een verklaring van erfrecht staat wie er is overleden en wie zijn of haar erfgenamen zijn. Daarnaast wordt er meestal in vermeld wie de nalatenschap afwikkelt namens alle erfgenamen. Het document wordt opgesteld door een notaris.

  Als de overledene een eigen huis of ander registergoed bezat, raden we aan de verklaring van erfrecht in te schrijven bij het Kadaster. Hierdoor wordt het registergoed op naam van de erfgenamen gezet. Op die manier is het voor derden altijd duidelijk wie eigenaar van het registergoed is. Wordt de verklaring van erfrecht niet bij het Kadaster ingeschreven, dan blijft het registergoed op naam van de overledene staan. Dit kan tot vervelende situaties leiden. Bijvoorbeeld wanner bij de verkoop van het registergoed niet duidelijk is wie de eigenaren zijn.
 • Het gebruik van wollen of kartonnen kisten kan bij bepaalde crematoria-installaties (brand)gevaar opleveren. Om de veiligheid van onze gasten en medewerkers te garanderen, accepteren deze crematoria dit type kisten niet. Sommige crematoria kunnen in bepaalde gevallen wel toestemming geven. Doe altijd op tijd navraag bij uw uitvaartverzorger. Deze kan uw wensen met het crematorium afstemmen.
 • Yarden verzorgt uitvaarten in heel Nederland voor iedereen, ongeacht of u verzekerd bent of niet. Zoek hier een begraafplaats, crematorium of uitvaartcentrum bij u in de buurt.
 • Bij voorkeur kleding van natuurlijke materialen. Geen schoenen en panty’s. Synthetisch materiaal belemmert een goede vertering van het lichaam bij begraven. Brillen gaan af bij het sluiten van de kist. De uitvaartverzorger kan u hier verder over informeren.
 • Ja, dat mag. U kunt bij het melden van het overlijden van uw naaste aangeven wat u graag zelf zou willen doen.
 • Bij de uitvaartverzorger die de uitvaart heeft verzorgd. Hij of zij kan u hier verder over informeren.
 • Ja, in Yarden-crematoria is het mogelijk om zonder kist gecremeerd te worden. U bent wel verplicht om de overledene op te baren op een stevige bodemplank met opstaande randen. In verband met de veiligheid bij het invoeren van de plank in de oven, moet de overledene volledig in een lijkwade of doeken van natuurlijke materialen zijn gewikkeld. Vraag bij andere crematoria of begraafplaatsen ter plekke naar de mogelijkheden en regels.
 • Ja, dit mag. U moet wel rekening houden met de wettelijke termijn waarbinnen een crematie of begrafenis plaats moet vinden.
 • Thanatopraxie is een lichte balseming, waarmee het lichaam van een overledene langer en beter geconserveerd blijft. Het ontbindingsproces wordt vertraagd en de overledene houdt langer een natuurlijke kleur.
 • Als u voorkeur heeft voor een bepaalde medewerker, doen we er alles aan om aan uw verzoek te voldoen. Natuurlijk kan het voorkomen dat de door u gevraagde uitvaartverzorger door omstandigheden niet beschikbaar is.
 • Wat u zelf wilt. U kunt ervoor kiezen de sieraden om te laten of zelf te bewaren.
 • Met een pasje of sleutel kunnen nabestaanden de overledene 24 uur per dag bezoeken in een uitvaartcentrum. Een 24-uurskamer is een goede keuze voor nabestaanden die op intensieve wijze afscheid willen nemen van de overledene. De kamers zijn meestal huiselijk ingericht en van alle gemakken voorzien. Yarden heeft 24-uurskamers in verscheidene uitvaartcentra. Neem voor meer informatie contact met ons op. Bel gratis 0800 1292 en kies voor optie 3.
 • Bel bij overlijden uw huisarts of 112. Neem daarna contact op met uw uitvaartverzekeraar (als u die heeft). Het nummer van Yarden is 0800 8192. Vanuit het buitenland belt u 0031 88 927 3927
 • Balsemen is slechts zeer beperkt toegestaan in Nederland. Yarden kan wel thanatopraxie toepassen; dit is een lichte vorm van Balseming.
 • Een eenvoudige uitvaart kost al gauw zo’n € 5.000, maar de kosten kunnen snel oplopen tot zo’n € 8.000. De kosten zijn afhankelijk van uw persoonlijke wensen voor het afscheid. U kiest zelf hoe uw begrafenis of crematie eruit zal zien en heeft hierdoor een indicatie van wat de door u gewenste uitvaart kost. U kunt de uitvaartkosten en het gewenste verzekerde bedrag eenvoudig berekenen met de Yarden uitvaartcalculator. Wat kost mijn uitvaart?
 • Een uitvaartpolis is feitelijk hetzelfde als een uitvaartverzekering. U sluit een uitvaartpolis af om de kosten van uw uitvaart te verzekeren, zodat uw nabestaanden in alle rust afscheid van u kunnen nemen. Zij hoeven zich geen zorgen te maken om de kosten van de begrafenis of crematie en alle bijbehorende kosten. Deze zijn, deels of geheel, gedekt door uw uitvaartpolis.
 • De kosten van uw uitvaartverzekering berekenen kan eenvoudig en snel. De eenmalige distributiekosten bedragen bij Yarden € 59 per verzekerde. Daar bovenop komt de premie, die afhankelijk is van uw persoonlijke wensen. Met onze uitvaartcalculator kunt u berekenen welk bedrag u nodig heeft voor uw uitvaart, en direct de premie van uw uitvaartverzekering berekenen.
 • Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw uitvaartverzekering afkopen. U krijgt dan de actuele afkoopwaarde van de polis uitgekeerd. Deze waarde is afhankelijk van het verzekerd bedrag en hoe lang u premie heeft betaalt. Na het afkopen van de uitvaartverzekering betaalt u geen premie meer en is de verzekering beëindigd. Een uitvaartverzekering gedeeltelijk afkopen is niet mogelijk.

  Voorwaarden voor het afkopen van uw uitvaartverzekering

 • De kosten van uw uitvaartverzekering bestaan uit de premiekosten en distributiekosten. De premie van uw uitvaartverzekering is afhankelijk van uw leeftijd, de looptijd van de verzekering, maar ook het verzekerd bedrag dat u kiest op basis van uw persoonlijke wensen. Distributiekosten zijn eenmalige kosten voor de administratieve handeling, het opmaken en verstrekken van de uitvaartverzekering. Bij Yarden bedragen deze kosten € 59 (per verzekerde)

  Meer informatie over de kosten van een uitvaartverzekering

 • Als het gaat om afscheid nemen, wordt steeds meer mogelijk. Een uitvaart op een schip, een feestje in het dorpsrestaurant, een bakfiets als rouwvoertuig of een uitvaart met bourgondisch thema. Onze uitvaartverzorgers maken graag alles mogelijk, naar de wensen van de overledene en/of nabestaanden. Want geen mens is hetzelfde, dus het afscheid ook niet. Onze uitvaarten zijn op maat. Daarom onze uitvaartverzekering nu ook.

  Yarden wil een waardig en betaalbaar afscheid van het leven graag voor iedereen bereikbaar maken. Maar mensen, hun leefsituaties en wensen voor het afscheid zijn heel divers. Simpelweg uitvaart A of uitvaart B is niet meer van deze tijd. En dat geldt ook voor de verzekering: onderzoek bij klantpanels toont aan dat er behoefte is aan flexibele verzekeringsproducten. Om hieraan tegemoet te komen, heeft Yarden nu de Yarden Uitvaart op Maat verzekering.

  Uitvaartwensen kunnen veranderen

  Een verzekering waarvan het verzekerd bedrag eenvoudig omhoog of omlaag kan worden bijgesteld. Bijvoorbeeld omdat de gezinssituatie verandert, of de uitvaartwensen. Niets is immers zo veranderlijk als het leven. Ook kan de klant kiezen voor indexatie van het verzekerde kapitaal, zodat mensen verzekerd zijn én blijven van een goede uitvaart. “Door het flexibele karakter van de verzekering blijft deze naadloos aansluiten op de veranderende uitvaartwensen”, aldus directeur Serge Evers van Yarden Uitvaartverzekeringen over het nieuwe product.

  Persoonlijke keuzes

  Wat een uitvaartverzekering kost, hangt vooral af van de persoonlijke uitvaartwensen en leefsituatie. Wie een sobere uitvaart wenst, in kleine kring, heeft geen torenhoge verzekering nodig. Maar bestaat de wens voor een groots laatste afscheid, waarbij niets te gek is, dan is het een prettig idee dat nabestaanden dit kunnen regelen zonder zich druk te hoeven maken om de kosten.

  Wat voor uitvaart wenst u? Wilt u begraven of gecremeerd worden, wilt u een eenvoudige of een luxe kist, geen bloemen of juist heel veel, dragers voor de kist, 1 of meer volgauto’s, koffie en cake of uitgebreide catering met bier en wijn….. keuzes genoeg.

  Al deze variabelen kunt u invoeren in de online uitvaartcalculator op Yarden.nl. Vindt u de premie die eruit rolt te hoog, dan past u eenvoudig de berekening aan. Zo stelt u zelf een uitvaartverzekering op maat samen, die past bij uw budget en wensen.

  Wat zijn uw uitvaartwensen?

 • Een van de voordelen van de Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering is dat het mogelijk is het verzekerd bedrag tussentijds te verhogen of verlagen. U mag dit zo vaak doen als u wilt. Het verzekerd bedrag mag niet lager zijn dan € 500 en niet hoger dan € 20.000. Voor het verhogen, vragen wij u 3 eenvoudige gezondheidsvragen in te vullen. Lees meer over de Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering. Van Yarden.
 • Het minimumbedrag om het verzekerd bedrag van uw Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering te verhogen, is € 500, tot een maximum verzekerd bedrag van € 20.000.
 • Nee, dat is op dit moment nog niet mogelijk. Als u het verzekerd bedrag van uw Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering wilt verhogen of verlagen, kunt u dit doorgeven aan een adviseur of aan het Yarden Contact Center.
 • U kunt het verzekerd bedrag van uw Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering verlagen vanaf minimumbedrag van € 500. Als het verzekerd bedrag maar niet lager is dan € 500. De premie mag niet lager zijn dan € 1 per maand. Yarden geeft geen premierestitutie.
 • Na de geboorte kunt u uw kind, tot de 21e verjaardag, gratis meeverzekeren. Voorwaarde is dat uw kind in Nederland woont en dat u hem/haar bij ons heeft aangemeld. Yarden moet uw kind hebben geaccepteerd. De dekking bij overlijden is gelijk aan het hoogst verzekerd bedrag van één van de verzekerde ouders. De gratis kinderverzekering vervalt op de 21e verjaardag van het kind.
 • U kunt voor uw kind een eigen verzekering afsluiten. Het voordeel is een lage verzekeringspremie. U moet het kind wel bij ons aanmelden en wij dienen de aanmelding van het kind te accepteren. Een kind met eigen verzekering heeft bij het overlijden voor zijn 21e recht op het verzekerd bedrag uit zijn eigen verzekering en het hoogst verzekerde bedrag van een van de ouders tot een maximum van €20.000.

  Vanaf het 21e jaar is enkel het verzekerd bedrag van de eigen verzekering van het kind van toepassing. Het kind is dan niet meer meeverzekerd met de ouders. Als uw kind 21 jaar wordt, kunt u de verzekering over laten zetten. U of uw kind blijft hiervoor premie betalen.

 • Yarden heeft ervoor gekozen om de oude pakketten om te zetten in een natura-sommenverzekering. Deze verzekering is flexibeler en transparanter. Het voordeel hiervan is dat u zelf kunt kiezen aan welke diensten u uw verzekerde bedrag wilt uitgeven. Op uw polis kunt u het bedrag terugvinden waarvoor u verzekerd bent. Indien uw uitvaart via Yarden wordt verzorgd, heeft u ook recht op ledenvoordeel. De hoogte van uw voordeel is afhankelijk van uw polis.

  Kijk hier voor meer informatie over het ledenvoordeel. Heeft u nog meer vragen over uw verzekering? U kunt altijd contact met ons opnemen.

 • De verzekering kan alleen worden opgezegd door de persoon die de verzekering heeft afgesloten (de verzekeringsnemer). Dat geldt ook voor polissen van meeverzekerde personen (verzekerden). U kunt de opzegbrief inscannen en versturen via het contactformulier of deze richten aan: Yarden, t.a.v. YCC, Postbus 10118, 1301 AC Almere. Om de opzegging te kunnen verwerken, moet de brief ondertekend zijn door de verzekeringsnemer.
 • Wij kunnen dit voor u berekenen. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek indienen bij Yarden. U kunt de brief richten aan Yarden, t.a.v. YCC, Postbus 10118, 1301 AC Almere

  Lees meer over het afkopen van uw uitvaartverzekering.

 • Bij wijziging van de betaalwijze van accept/incasso jaar naar incasso maand wordt in onze systemen opnieuw berekend hoeveel premie u over de totale looptijd van uw verzekering zou moeten betalen. Alle reeds betaalde premies, inclusief de jaarpremie, wordt daarop in mindering gebracht. Het overgebleven nog te betalen bedrag wordt verdeeld over alle nog resterende maanden van de looptijd van de verzekering. In het jaar van de wijziging betaalt u daardoor iets meer dan in andere jaren, maar per saldo betaalt u over de gehele looptijd precies hetzelfde bedrag.
 • Wij vinden het belangrijk dat u een compleet en transparant overzicht heeft van de opbouw van de kosten van uw uitvaartverzekering. Daarom berekenen en tonen wij de distributiekosten in de premieberekening apart.
 • Wanneer u bij ons een verzekering afsluit, betaalt u per verzekerde eenmalig € 59 distributiekosten. Voor dit bedrag regelen we de administratieve afhandeling, maken we de verzekering op en verstrekken we deze. De distributiekosten worden maandelijks of jaarlijks tegelijk met uw premie tijdens de premiebetalingsduur van de verzekering afgeschreven of in één keer bij een koopsom betaling.
 • Als de looptijd van uw verzekering is verstreken, betaalt u geen premie meer. U blijft daarna wél voor de rest van uw leven gewoon verzekerd voor het door u verzekerde bedrag.

  Bekijk hier de verschillende looptijdmogelijkheden binnen onze uitvaartverzekering.

 • De kredietcrisis heeft geen gevolgen voor uw uitvaartverzekering. Yarden is financieel nog steeds zeer gezond. Natuurlijk merken wij ook de teruggang op de financiële markten. Maar onze solvabiliteit - het vermogen om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen - is nog steeds goed. Dat komt met name omdat we in de afgelopen jaren onze risico's sterk hebben verkleind. Zo hebben we ons belang in aandelen verminderd. Daardoor raakt de teruggang ons minder dan enkele jaren geleden het geval geweest zou zijn. Uw uitvaartverzekering is bij Yarden in goede handen.
 • Ja, dat is mogelijk. Neem hiervoor contact met op met Yarden.
 • Nee, dat is niet nodig. Na een overlijden wordt de polis automatisch opgezegd. De polis van een eventuele partner wordt automatisch overgeschreven op de eigen naam.
 • Ja, dat is mogelijk. Neem hiervoor contact op met Yarden.
 • Elke verzekerde heeft bij Yarden een eigen polis. Deze polissen kunnen afzonderlijk op andere adressen worden voortgezet. De verzekeringnemer dient voor beide polissen de toekomstige adresgegevens door te geven. Neem hiervoor contact met ons op.
 • Ja, dat is mogelijk. Neem contact met ons op, dan helpen wij u graag verder.
 • Uw adresgegevens of bankrekeningnummer wijzigt u door het invullen van een formulier. Kies hieronder welke gegevens u wilt wijzigen.

  Adresgegevens wijzigen

  Bankrekeningnummer wijzigen
 • Het maakt niet uit of u de verzekering online of telefonisch afsluit. U kunt kiezen wat u het prettigste vindt. Bekijk de mogelijkheden voor het afsluiten van uw uitvaartverzekering. U betaalt in alle gevallen een vast bedrag aan distributiekosten van € 59 per verzekerde. Als u kiest voor een persoonlijke gesprek, betaalt u advieskosten.
 • U kunt, tot 5 jaar na datum van overlijden, originele nota’s van uitvaartgerelateerde kosten opsturen, samen met een kopie van de akte van overlijden en een kopie van de geldige polis.
 • Nee, een overlijdensrisicoverzekering is niet hetzelfde als een uitvaartverzekering. Met een uitvaartverzekering verzekert u de kosten van de uitvaart zelf. Een uitvaartverzekering heeft een levenslange looptijd en wordt, met uitzondering van uitsluitingen, altijd uitgekeerd.

  Met een overlijdensrisicoverzekering dekt u financiële risico’s. U kunt zich bijvoorbeeld verzekeren voor het aflossen van de hypotheek na uw overlijden, zodat uw partner en/of kinderen in het huis kunnen blijven wonen.

  Klik hier voor meer informatie over onze uitvaartverzekeringen.

 • Dat hangt af van uw persoonlijke wensen voor uw afscheid. Wilt u worden gecremeerd of begraven? Wilt u een uitgebreide uitvaart of liever in kleine kring? Met onze uitvaartcalculator berekent u gemakkelijk de kosten voor uw eigen uitvaart. Wij raden u aan om elke 2 tot 5 jaar te controleren of uw wensen en verzekering nog op elkaar aansluiten.
 • Indien u binnen een jaar komt te overlijden, kan Yarden een onderzoek instellen om te beoordelen of de gezondheidsvragen naar waarheid zijn ingevuld. Wanneer dit het geval is, keren wij uiteraard gewoon uit.
 • Ja, u bent vrij in de keuze voor een uitvaartverzorger. Voor leden die de uitvaart door Yarden Uitvaartzorg B.V. laten verzorgen, hebben wij wel 10% ledenvoordeel op het verzekerd bedrag. Dit aanvullende budget kunnen uw nabestaanden vrij besteden aan diensten van Yarden Uitvaartzorg B.V..
 • Ja, Yarden wil als sociale organisatie een goed en waardig afscheid voor iedereen bereikbaar maken en daarbij rekening houden met ieders achtergrond. Bij een uitvaartverzekering van Yarden kiest u zelf het verzekerd bedrag dat nodig is voor uw uitvaart. Voor dit bedrag kunt u zelf de diensten kiezen. In onze uitvaartcalculator ziet u gemakkelijk welke posten opgenomen kunnen worden. Zo kunt u uitrekenen voor welk bedrag u zich wilt verzekeren. Bereken het nu zelf.

  Lees meer over de uitvaarten en rouwrituelen in andere culturen.

 • U kunt zich online aanmelden. Binnen 10 dagen nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Wilt u meer informatie over de richtingen waarin onze vrijwilligers actief zijn? Lees dan meer over vrijwilligerswerk bij Yarden.
 • Om als vrijwilliger aan de slag te gaan hoeft u niet bij Yarden verzekerd te zijn. U moet wel servicelid worden van onze vereniging. Voor € 10 per jaar ontvangt u dan onder andere 2 keer per jaar het magazine Verder.
 • Als u een Yarden verzekering neemt, wordt u automatisch lid van onze vereniging. Bent u niet bij Yarden verzekerd, maar wilt u wel graag lid worden van Yarden vereniging dan kunt u servicelid worden. In dat geval betaalt u € 10 per jaar. U ontvangt onder andere het 2 keer per jaar het magazine Verder.
 • U kunt het contactformulier gebruiken en daar uw bericht achterlaten. Of bel gratis 0800 1292. Dagelijks open van 8.00 - 21.00 uur.
 • De Yarden Prijs wordt elke 2 jaar door een onafhankelijke, vakkundige jury uitgereikt aan mensen met vernieuwende initiatieven rondom het levenseinde en de uitvaart. Yarden heeft deze prijs ingesteld om de ontwikkeling van vernieuwende ideeën in de uitvaartbranche te stimuleren.
 • Op onze website staat een uitgebreide agenda met al onze landelijke en regionale activiteiten.
 • Wilt u graag wat hulp of informatie bij het in kaart brengen van uw uitvaartwensen en de mogelijkheden? Onze uitvaartconsulenten staan u graag bij. Gratis en objectief.

  Vrijblijvend een afspraak maken met een uitvaartconsulent? Dat kan via:

  Kijk hier welke uitvaartconsulenten er in uw regio actief zijn.

 • Nee, dat is niet nodig. Iedereen kan gratis gebruikmaken van de diensten van de Yarden-uitvaartconsulent. Gebruik het contactformulier om meteen een gesprek aan te vragen of kijk welke uitvaartconsulenten er actief zijn in uw regio.
 • Ja, dat kan. Een Yarden uitvaartconsulent komt graag bij u langs om u te helpen. Als u een uitvaart al vooraf wilt regelen, kunt u ook een afspraak maken met een van onze uitvaartlocaties.
 • Ieder jaar stijgen de kosten van een uitvaart. U kunt daarom met uw uitvaartverzekering bij Yarden, uw verzekerd bedrag jaarlijks indexeren. Het percentage voor het indexeren wordt jaarlijks vastgelegd aan de hand van prijsstijgingen in de markt. In 2016 is het percentage vastgesteld op 3%.

  Indexeren:

  • Uw verzekerd bedrag stijgt automatisch, tot maximaal € 20.000
  • Uw premie wijzigt ook door indexatie. Als uw verzekerde bedrag omhoog bijgesteld wordt, dan wordt ook uw premie omhoog bijgesteld

  Of u goed verzekerd bent, is afhankelijk van uw persoonlijke wensen voor uw uitvaart. Controleer daarom elke 2 tot 5 jaar of uw wensen en verzekering nog op elkaar aansluiten. Vul zelf uw wensen in op de uitvaartcalculator en bereken zo de kosten en het verzekerde bedrag die daar bij hoort.

  Wilt u meer weten over de kosten van een uitvaartverzekering met indexatie? Voer dan uw geboortedatum en bereken uw premie.

  Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag. We zijn dagelijks open van 8.00 - 21.00 uur. Bel gratis 085-0294817. Of maak gebruik van het contactformulier.

 • Ja, dat is mogelijk. De indexatie zal op de polisverjaardag (ingangsdatum) ingaan. Wij indexeren een maand voor de polisverjaardag. U ontvangt dan een nieuwe polis met het nieuwe verzekerd bedrag en uw nieuwe premie.Met terugwerkende kracht indexeren is niet mogelijk.
 • Ja, dat is mogelijk bij de Uitvaart op Maat verzekering. Het aan- en uitzetten zal altijd per polisverjaardag (premie vervaldatum) ingaan. U ontvangt een nieuwe polis waarop is aangegeven dat de indexatie is aangepast. Op moment dat geïndexeerd is, ontvangt u een nieuwe polis met nieuw verhoogd verzekerd bedrag en nieuw verhoogd premiebedrag.

  Voorbeeld: uw polis is ingegaan op 1-4-2015 zonder indexatie. U zet indexatie aan per 1-5-2016. Dan indexeren wij op 1-4-2017. Bij elke wijziging van indexatie ontvangt de klant een nieuwe polis.

 • U kunt ons telefonisch doorgeven of u uw indexatie wilt aan- of uitzetten voor uw Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering. Van Yarden. U een brief/e-mail sturen, met het verzoek om indexatie aan- of uit te zetten en uw handtekening.
 • Nee, dat kan niet. Indexatie van uw verzekering is alleen mogelijk voor polissen met lopende premiebetaling.
 • U kunt de indexatie van uw Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering altijd aan- en uit zetten. Op het moment dat het indexeren aan staat en u komt boven het maximaal verzekerd bedrag uit van € 20.000 dan neemt Yarden contact met u op. Wij zetten dan de indexatie uit zodat het bedrag niet verder stijgt.

Uitvaart regelen met een uitvaartverzorger

Kunnen wij u helpen?

We zijn dagelijks geopend van 8.00 - 21.00 uur.

Bel gratis 0800 1292

Bel mij terug

WebChat

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Behoefte aan informatie?

Neem gratis contact met ons op:

0800 1292
Maandag t/m zondag van 8.00 tot 21.00 uur
Bel mij terug08.00-21.00 (ma t/m zo)
Chat online08.00-21.00 (ma t/m zo)

WhatsApp met ons08.00-21.00 uur (ma t/m zo)

Behoefte aan advies?

Neem contact op voor een persoonlijk adviesgesprek

Adviseur Yarden
Onafhankelijke adviseur