Aanvraag uitkeren 10% verzekerd bedrag

Is er nog een resterend tegoed van de Natura Uitvaartpolis, dan kunt u hier 10% van het verzekerde bedrag opvragen met een maximum van € 500,-

Vul het onderstaande formulier volledig in en voeg alle documenten toe voor een goede afhandeling van uw uitkering. Heeft u de documenten niet digitaal, maak er dan een scan van of een kwalitatief goede foto waarop de gegevens duidelijk zichtbaar zijn.

Benodigde documenten:

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Vermeld op het document de omschrijving ‘Kopie voor Yarden’ en de datum van insturen. Zorg ervoor dat de pasfoto en het Burgerservicenummer (BSN) niet zichtbaar zijn. Nadat uw identiteit is vastgesteld wordt deze verwijderd. Het identiteitsbewijs wordt niet toegevoegd aan uw klantgegevens.
  • Een rekeningafschrift van uw bankrekening (IBAN) waar de vergoeding op gestort mag worden. Let erop dat het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder zichtbaar moeten zijn. Een kopie van de bankpas mag ook. Bij een kopie van de bankpas mogen het pasnummer, de geldigheidsduur en het volgnummer niet zichtbaar zijn.

Alleen volledig ingevulde aanvragen met de benodigde documenten kunnen wij in behandeling nemen.

Gegevens overledene

Een veld met een * is een verplicht veld.

Referentie

In de brief over het resterende bedrag van uw verzekering staat bovenin naast de datum ons kenmerk.

Gegevens voor contact met Yarden

Een gevolmachtigde is aangewezen om de erfenis af te wikkelen en is benoemd in de verklaring van erfrecht. 

Gegevens voor uitkering

Wilt u aangeven wat de relatie is tussen de rekeninghouder en de overledene?

Documenten

Hier voegt u toe de documenten die we nodig hebben om 10% van het verzekerd bedrag uit te keren van de Natura Uitvaartpolis.


Nog geen bestand gekozen

Let op: Vermeld op het document de omschrijving ‘Kopie voor Yarden’ en de datum van insturen. Zorg ervoor dat de pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) niet zichtbaar zijn.

Nog geen bestand gekozen

Rekeningnummer en naam in beeld is voldoende. Bij kopie van de bankpas mogen het pasnummer, de geldigheidsduur en het volgnummer niet zichtbaar zijn.


Uitvaartwensen vastleggen op papier

Checklist bij overlijden

  • Bel direct de huisarts
  • Bel een uitvaartverzorger van Yarden, 0800 8192 (24 uur per dag bereikbaar)

Checklist bij overlijden

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden