Aanvragen uitkeren restbedragen Natura Uitvaartpolis

U heeft nog een deel van het verzekerd bedrag van de polis over. Dat bedrag is beschikbaar voor rekeningen die u, als opdrachtgever voor de uitvaart, heeft betaald. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een spreker of bloemen. Wij beoordelen of deze rekeningen uitbetaald worden.

Vergoedingen

In onderstaande tabel ziet u enkele voorbeelden van uitvaartkosten die Yarden wel en niet vergoedt.

Wat wij wel vergoeden: Wat wij niet vergoeden:
1. Asbestemming (urn of asverstrooiing) 1. Kosten kleding (onderkleding, schoeisel, bijouterieën) en kosten kapper en schoonheidsspecialist voor nabestaanden
2. Herinneringssieraden (assieraden, sieraden met vingerafdruk of foto van de overledene) 2. Fooien (bijvoorbeeld aan verplegend- bedienend- of uitvaartpersoneel)
3. Notariskosten (verklaring van erfrecht en documenten benodigd voor afwikkeling van de polis/nalatenschap van de overledene) 3. Telefoonkosten en inkomstenderving geleden door nabestaanden
4. Herinneringsetentje op dag van geboorte of overlijden 4. Kosten gemaakt voordat het overlijden heeft plaatsgevonden
5. Dankadvertentie of dankbetuiging 5. Vergoeden achterstallige of openstaande rekeningen van overledene

Vul het onderstaande formulier volledig in en voeg alle documenten toe voor een goede afhandeling van uw uitkering. Heeft u de documenten niet digitaal, maak er dan een scan van of een kwalitatief goede foto waarop de gegevens duidelijk zichtbaar zijn.

Benodigde documenten:

  • Een rekeningafschrift van uw bankrekening (IBAN) waar de vergoeding op gestort mag worden. Let erop dat het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder zichtbaar moeten zijn. Een kopie van de bankpas mag ook. Bij een kopie van de bankpas mogen het pasnummer, de geldigheidsduur en het volgnummer niet zichtbaar zijn.
  • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Vermeld op het document de omschrijving ‘Kopie voor Yarden’ en de datum van insturen. Zorg ervoor dat de pasfoto en het Burgerservicenummer (BSN) niet zichtbaar zijn. Nadat uw identiteit is vastgesteld wordt deze verwijderd. Het identiteitsbewijs wordt niet toegevoegd aan uw klantgegevens.
  • Verklaring van erfrecht. U kunt een verklaring van erfrecht laten opmaken door uw notaris. Is het resterend tegoed hoger dan € 5000 dan is een verklaring van erfrecht verplicht. Behalve als de uitbetaling op het rekeningnummer van de geregistreerd- of huwelijkspartner is.
  • De rekeningen die u wilt laten uitkeren van de uitvaart van de overledene, voor wie u de uitvaart heeft laten verzorgen.

Alleen volledig ingevulde aanvragen met de benodigde documenten kunnen wij in behandeling nemen.

Gegevens overledene

Een veld met een * is een verplicht veld.


Referentie

In de brief over het resterende bedrag van uw verzekering staat bovenin naast de datum ons kenmerk.

Gegevens voor contact met Yarden

Een gevolmachtigde is aangewezen om de erfenis af te wikkelen en is benoemd in de verklaring van erfrecht. 

Gegevens voor uitkering

Wilt u aangeven wat de relatie is tussen de rekeninghouder en de overledene?

Documenten

Hier voegt u toe de documenten die we nodig hebben om het resterend verzekerd bedrag uit te keren.

Let op: Vermeld op het document de omschrijving ‘Kopie voor Yarden’ en de datum van insturen. Zorg ervoor dat de pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) niet zichtbaar zijn.

Nog geen bestand gekozen

Rekeningnummer en naam in beeld is voldoende. Bij kopie van de bankpas mogen het pasnummer, de geldigheidsduur en het volgnummer niet zichtbaar zijn.

Nog geen bestand gekozen

Is het tegoed hoger dan € 5000 dan is een verklaring van erfrecht verplicht. Behalve als de uitbetaling op het rekeningnummer van de huwelijkspartner of geregistreerd partnerschap is.

Nog geen bestand gekozen

Rekeningen/bonnen

Hier kunt u maximaal 6 losse rekeningen toevoegen bij uw aanvraag. Heeft u meer dan 6 rekeningen die u wilt toevoegen, vul dan een nieuwe aanvraag in.

Nog geen bestand gekozen

Nog geen bestand gekozen

Nog geen bestand gekozen

Nog geen bestand gekozen

Nog geen bestand gekozen

Nog geen bestand gekozen


Uitvaartwensen vastleggen op papier

Checklist bij overlijden

  • Bel direct de huisarts
  • Bel een uitvaartverzorger van Yarden, 0800 8192 (24 uur per dag bereikbaar)

Checklist bij overlijden

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden