Aanvragen uitkering Kapitaal Uitvaartpolis voor nabestaande

Als begunstigde van de polis wilt u graag dat Yarden de polis aan u uitkeert.

Vul het onderstaande formulier volledig in en voeg alle documenten toe voor een goede afhandeling van uw uitkering. Heeft u de documenten niet digitaal, maak er dan een scan van of een kwalitatief goede foto waarop de gegevens duidelijk zichtbaar zijn.

Benodigde documenten:

  • Akte van overlijden.
  • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Vermeld op het document de omschrijving ‘Kopie voor Yarden’ en de datum van insturen. Zorg ervoor dat de pasfoto en het Burgerservicenummer (BSN) niet zichtbaar zijn. Nadat uw identiteit is vastgesteld wordt deze verwijderd. Het identiteitsbewijs wordt niet toegevoegd aan uw klantgegevens.
  • Een rekeningafschrift van uw bankrekening (IBAN) waar de vergoeding op gestort mag worden. Let erop dat het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder zichtbaar moeten zijn. Een kopie van de bankpas mag ook. Bij een kopie van de bankpas mogen het pasnummer, de geldigheidsduur en het volgnummer niet zichtbaar zijn.
  • Verklaring van erfrecht.

In verband met de erfbelasting zijn wij verplicht het verzekerd bedrag van de verzekering door te geven aan de belastingdienst. Dit kan financiële en of fiscale gevolgen voor u  hebben. Neemt u voor meer informatie contact op met de belastingdienst of uw notaris.

Alleen volledig ingevulde aanvragen met de benodigde documenten kunnen wij in behandeling nemen.

Gegevens overledene

Een veld met een * is een verplicht veld.Polisnummer

Vul hier het polisnummer in waarvan u de verzekering wilt laten uitkeren. Vermeld alle polisnummers die bij u bekend zijn, u kunt er 4 invullen. Het polisnummer vindt u op het polisblad.

Gegevens voor contact met Yarden

Een gevolmachtigde is aangewezen om de erfenis af te wikkelen en is benoemd in de verklaring van erfrecht. 

Gegevens voor uitkering

Wilt u aangeven wat de relatie is tussen de rekeninghouder en de overledene?

Documenten

Hier voegt u toe de documenten die we nodig hebben om de polis uit te keren.

Nog geen bestand gekozen

Let op: Vermeld op het document de omschrijving ‘Kopie voor Yarden’ en de datum van insturen. Zorg ervoor dat de pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) niet zichtbaar zijn.

Nog geen bestand gekozen

Rekeningnummer en naam in beeld is voldoende. Bij kopie van de bankpas mogen het pasnummer, de geldigheidsduur en het volgnummer niet zichtbaar zijn.

Nog geen bestand gekozen

In het geval deze begunstigde moet u een verklaring van erfrecht meesturen.

Nog geen bestand gekozen


Uitvaartwensen vastleggen op papier

Checklist bij overlijden

  • Bel direct de huisarts
  • Bel een uitvaartverzorger van Yarden, 0800 8192 (24 uur per dag bereikbaar)

Checklist bij overlijden

Orchidee uitvaart bloemen Yarden

Over Yarden

Yarden is dé afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele Yarden uitvaartverzorgers en franchisenemers.

Lees over Yarden